Droogte neemt toe

Hoogeveen – Door het warme droge weer en het uitblijven van regen zien Waterschap Overijsselse Delta (WOD) de grondwaterstanden in een groter gebied verder zakken. Zo hier en daar tot een niveau vergelijkbaar met vorig jaar in dezelfde periode. Wel is er voldoende aanvoer en buffer mogelijk vanuit het hoofdsysteem om het water verder het werkgebied in te brengen.Wod verwachten dat de watervraag ook in de komende week verder toeneemt. Daarom voeren ze extra water aan om aan deze vraag te kunnen voldoen.

Neerslagtekort
De afgelopen periode (24 juni- 2 juli) is er in het  werkgebied vrijwel geen neerslag gevallen. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort bedraagt momenteel 119 mm. Dit is aanmerkelijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar (160 mm). Het huidige neerslagtekort is ongeveer 25 mm hoger dan in een gemiddeld jaar. Binnen het werkgebied zijn lokale verschillen zichtbaar. In het noordoosten van Drenthe is het tekort hoger dan in het zuidwesten rondom Deventer.

Grondwaterstanden aan de lage kant
In het overgrote deel van het werkgebied bevinden de grondwaterstanden zich aan de onderkant van de zogeheten bandbreedte. Vooral op de hoge gronden, zoals de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau zijn de grondwaterstanden erg laag voor de tijd van het jaar.
In de poldergebieden en de zone langs de IJssel liggen de grondwaterstanden rond het gemiddelde voor deze periode.

Verdroging neemt toe
Al zijn er regionaal grote verschillen, grosso modo zien wod de verdroging toenemen. Vooral de (veelal kleine) gebieden zonder wateraanvoer vallen droog of zijn drooggevallen. Met gericht peilbeheer proberen ze het water zo goed mogelijk te verspreiden. De aanvoergemalen werken gemiddeld tussen de 40 en 80 procent qua aanvoercapaciteit.

Waterkwaliteit
Door de lange periode van warm weer stijgt de watertemperatuur in sloten en vijvers, met als gevolg minder zuurstof in het water en een verhoogde kans op blauwalgen. Blauwalg kan gezondheidsklachten veroorzaken. Het waterschap raadt aan contact met dit water te vermijden. Ook voor huisdieren (zwemmende honden) kan blauwalg gevaarlijk zijn.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord