Vrijwilligerscollege over Nieuwkomers, integratie, inburgering, rechten en plichten

Hoogeveen – Vrijwilligerscollege Hoogeveen organiseert een bijeenkomst over Nieuwkomers, integratie, inburgering, rechten en plichten op donderdag 3 oktober om 19.30uur, locatie Zuiderbreedte, Boekenbergstraat 12 te Hoogeveen. Deze bijeenkomst wordt speciaal georganiseerd voor vrijwilligers die werkzaam zijn in de financiële en administratieve dienstverlening.

Medewerkers van de gemeente en vrijwilligers werken voor dezelfde doelgroep en aan hetzelfde doel. Inhoudelijk is de werkwijze om het doel te bereiken wel eens verschillend. Met deze bijeenkomst brengen we de medewerkers van de gemeente samen met de vrijwilligers, waardoor het voor vrijwilligers makkelijker wordt om aan de gemeentebel te trekken als ze tegen lastige situaties aan lopen.

Laurens van Eck van Werkplein en Liesbeth Wessels- Hessels van Bureau Integratie Nieuwkomers, beide werkzaam voor de samenwerkingsorganisatie gemeente Hoogeveen/De Wolden, leggen tijdens deze bijeenkomst uit hoe de gemeente inhoudelijk werkt en waarom de gemeente zo werkt. Ook staan ze even stil bij nieuwe Wet Inburgering (2021) en welke veranderingen die wet met zich meebrengt.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen praktijkvoorbeelden ingebracht worden. Want juist die voorbeelden zijn leerzaam en geven een antwoord op de vragen: waar ligt voor vrijwilligers de  grens in ondersteuning? Hoe voorkomen we dat slimme nieuwkomers verkeerd gebruik maken van aangeboden hulp? Of dezelfde vraag aan verschillende vrijwilligersorganisaties stellen?

De gemeente wil graag een goede samenwerking met het vrijwilligersveld zodat de ondersteuning leidt tot verzelfstandiging van onze medeburgers.

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos, uw aanmelding vooraf is wel noodzakelijk. Dit kan via de website www.vrijwilligersHoogeveen.nl/colleges, telefonisch via 0528-278855 (receptie SWW) of via [email protected].