Zakelijk

Duurzaam graven met KLIC

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij stedelijke ontwikkeling en bouwpraktijken, en het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) speelt hierbij een, misschien onverwachte, maar hele belangrijke rol. Door gedetailleerde informatie te verstrekken over de locatie van ondergrondse infrastructuur, helpt KLIC niet alleen schade aan vitale voorzieningen te voorkomen, maar draagt het ook bij aan het behoud van het milieu.

Preventie van milieuschade

Ondergrondse leidingen bevatten vaak materialen dei schadelijk kunnen zijn voor het milieu wanneer ze worden beschadigd. Denk hierbij aan lekkages van olie, gas of chemicaliën die ernstige vervuiling van water en bodem kunnen veroorzaken. Door nauwkeurige locatiegegevens te verstrekken met betrekking tot dit soort leidingen, stelt KLIC aannemers in staat om zorgvuldig te plannen waar ze graven en welke leidingen ze moeten vermijden. Zo wordt het risico op dergelijke milieu-ongevallen aanzienlijk verminderd. Dit is van groot belang voor het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen en voor de bescherming van ecosystemen.

Bevordering van duurzame praktijken

KLIC stimuleert duurzame bouwpraktijken. Dit doen ze door ervoor te zorgen dat de ondergrondse infrastructuur in stand blijft, wat leidt tot minder reparaties en minder verstoring van de bodem. Dit heeft een direct positief effect op de duurzaamheid van projecten, aangezien minder grondverzet betekent dat er minder emissies vrijkomen en er minder verstoring is van het lokale milieu. Zeker bij grotere projecten, waarbij op meerdere plekken bij elkaar in de buurt gegraven wordt, is het KLIC beheer van alle losse KLIC meldingen cruciaal om het overzicht te behouden en de praktijken zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.

Technologie en efficiëntie

Door gebruik te maken van slimme technologieën zoals GIS (Geografische Informatie Systemen) biedt KLIC de meest recente en accurate informatie die nodig is voor efficiënte planning en uitvoering van werkzaamheden. Deze technologieën helpen ook bij het minimaliseren van de voetafdruk van bouwprojecten, door de hoeveelheid graafwerkzaamheden en het aantal benodigde machines op een bouwplaats te verminderen.

Kansen en uitdagingen

Terwijl KLIC al een aanzienlijke bijdrage levert aan de milieuaspecten van bouwprojecten, liggen er nog kansen om de impact verder te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door de integratie van milieueffectrapportages (MER) in het KLIC proces. Dit zou planners en bouwers van nog meer tools voorzien om hun impact op het milieu te evalueren en vervolgens verder te minimaliseren.

Uiteindelijk strekt het belang van KLIC zich voorbij het voorkomen van fysieke schade. Het is een fundamenteel hulpmiddel in het streven daar duurzamere bouwpraktijken. Door nauwkeurige gegevens en technologie te leveren, speelt KLIC een essentiële rol in het beschermen van het milieu bij grote bouw- en infrastructuurprojecten. Door verder te blijven bouwen op deze basis, kan Nederland blijven innoveren in hoe we bouwen. Met respect voor zowel onze gebouwde als onze natuurlijke omgevingen.

Aankomende evenementen