Schoolkeuze en advies moet beter; VVD Hoogeveen wil actie

De VVD in Hoogeveen wil dat de gemeente gaat kijken naar de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs omdat zowel het schooladvies, als de schoolkeuze vaak onder het prestatieniveau van de leerlingen is. Dit is gebleken uit de onderzoeken ‘Van basisschool naar voortgezet onderwijs’ en ‘de onderwijsmonitor 2017’. VVD fractielid Erica Blenkers heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. Blenkers: “Tenslotte heeft het college de ambitie om de meest kindvriendelijke gemeente van Nederland te worden; daar hoort goed onderwijs natuurlijk bij”.

Terwijl Drentse kinderen (en dus ook de Hoogeveense) boven het landelijke gemiddelde presteren als het gaat om rekenen en taal, blijkt dat het schooladvies en de keuze van de ouders veelvuldig lager is dan het niveau van de leerlingen. “Het komt nu heel veel voor dat nu het VMBO wordt geadviseerd terwijl een kind gemakkelijk de Havo of zelfs VWO zou kunnen doen”; aldus Blenkers die dit een opmerkelijke gang van zaken vindt. “Door het te lage opleidingsniveau worden de kinderen niet genoeg uitgedaagd om te presteren. Vermoedelijk is dat ook een reden waarom later in de opleiding de kinderen nog weer een niveau dalen. Daarnaast blijkt uit de onderzoeken dat ouders uit buitengebieden kiezen voor een lagere opleiding als deze dichter bij huis is, zij geven daarbij aan dat het aantal reiskilometers en het aanbod van openbaar vervoer hier voor een belangrijke overweging is.”

Het fractielid wil dat het college de resultaten van de onderzoeken gaat bestuderen en kijken of en hoe zij de overgang van lager naar voortgezet onderwijs kan verbeteren. Daarnaast moet er worden gekeken naar de beschikbaarheid van het openbaar vervoer en of de rijtijden wel aansluiten bij lestijden.

Passende opleiding
“Een passende en goedgekozen opleiding heeft een levenslang effect op een leerling. Als je al op een te laag niveau begint leert een kind ook niet om te leren. En zou je verwachten dat ze dan ‘al fluitende’ naar HBO of universiteit doorstromen zie je juist dat ze afglijden naar lagere niveaus”, verteld Blenkers. De verklaring van het te lage advies van de basisschool en de keuze moet volgens het fractielid gezocht worden in de angst van ouders en leraren om het kind niet te overbelasten; “En dat juist terwijl een kind moet worden geprikkeld, gestimuleerd en uitgedaagd.”

Een mogelijke oplossing voor het probleem heeft Blenkers ook: “Laat in de laatste jaren van de basisschool de leerlingen alvast een dag meelopen op de opleiding die ze willen gaan volgen. Ten eerste verloopt de overgang dan soepeler, maar ten tweede (en minstens zo belangrijk) er kan dan