Politiek

OZB verhoging (voorlopig) van tafel

Hoogeveen: Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. heeft uiteindelijk ook ingestemd met het amendement van de CDA-fractie,  om de OZB verhoging van 5% – aangekondigd in de Programmabegroting 2019-2022 – voorlopig uit te stellen om een pas op de plaats te maken en dit nader te onderzoeken en er over te discuseieren. Het amendement van de CDA-fractie (zie hier) kreeg de steun van alle partijen.

Uiteindelijk stemden alle partijen er mee in. De verhoging was nodig – volgens wethouder Jan Steenbergen afgelopen september – om de tekorten op de WMO en jeugdzorg op te vangen want, zoals in vele andere gemeente, is de rijksbijdrage veel te laag. De 5% verhoging van de OZB zou volgens de wethouder een € 500.000,- opleveren. Uit de algemene reserves is niks meer te halen, dus dat zal het tekort van 4.6 miljoen euro op de Jeugdzorg en WMO niet dekken. Hij verdedigde dan ook de OZB verhoging.

Raadslid Jan van der Sleen (GB) was van mening dat de OZB-verhoging voor volgend jaar nog wel mee viel. Het is € 20,- en dat is ‘peanuts’ volgens raadslid Jan van der Sleen (GB) in vergelijking met aankomende verhogingen voor de burgers die de komende jaren gaan komen.

De VVD kwam met het voorstel om te bezuinigen op de budgetten van buurthuizen en de verhoging voor Jong Hoogeveen niet uit te voeren. Dat zou hetzelfde bedrag opleveren als de verhoging van de OZB.

De PvdA ging nog een stapje verder en wil dat de overschotten uit 2015 en 2016 terug moeten vloeien naar de reserves.

Toelichting Gemeentebelangen Programmabegroting 2019-2022 

“In onze bijdrage betreft de Programmabegroting 2019-2022 hebben we bij het debat hierover enkele zaken uitgelicht die in onze visie belangrijk zijn voor Hoogeveen.

De discussie over ijsbaan en zwembad is nu achter de rug en we wachten af of de provincie genegen is om Hoogeveen de 5 miljoen alsnog later te doen toekomen.

Het Sociale Domein met o.a. de Jeugdzorg slokt een groot deel van de gemeentelijke financiën op en waarvoor we zoals vele gemeentes geen dekking krijgen vanuit het Rijk.

Veel gemeenten in Nederland hebben ook dit probleem en de VNG heeft erop aangedrongen bij het kabinet om extra geld hiervoor vrij te maken, tot nu toe zonder resultaat.

Dan over de vakantieparken in de gemeente Hoogeveen, als GB Hoogeveen doen we hierbij ook de oproep om permanente bewoning te regelen en toe te staan op o.a. Bungalowpark Schoonhoven aan de Meerboomweg te Hollandscheveld.

De wethouder heeft de toezegging gedaan dat bewoners van vakantieparken het initiatief eerst moeten nemen. Vervolgens zal de gemeente hen ondersteunen om het één en ander te regelen. Dat zal betekenen dat o.a. het bestemmingsplan zal moeten worden aangepast zodat deze bewoners ook enige mate van zekerheid ontvangen qua huisvesting.

Bij het agendapunt OZB heeft de fractie van GB na overleg besloten tegen de verhoging van het OZB te stemmen en daarmee blijft de OZB op hetzelfde bedrag. Wel net de opmerking dat eventuele tekorten niet ten koste mogen gaan zodat inwoners niet tussen wal en schip raken als er op andere posten bezuinigd moet worden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen