Meer toezicht bij IJsbaan & Zwembad Project

Hoogeveen: Donderdagavond vond de raadsvergadering plaats waarin het rapport van de Rekenkamercommissie, over de gang van zaken tot zover, over het project van de IJsbaan annex Zwembad en of het nog haalbare plannen zijn.

Motie van Afkeuring tegen B & W verworpen

Bij de vaststelling van de agenda liep het echter al spaak want het was de bedoeling van het college om naast het rapport ook de toekomstplannen te behandelen, dat werd echter door diverse partijen niet geaccepteerd. Een schorsing volgde en de fractieleiders kwamen bijeen in de B & W kamer. Na een discussie van ruim 45 minuten werd besloten om de toekomstplannen van de agenda te halen.

Het debat over het rapport van de Rekenkamercommissie begon met de mededeling van Inge Oosting (PvdA) dat alle oppositiepartijen aan het einde van de vergadering zouden komen met een motie van afkeuring op de reactie van B & W op het gepresenteerde rapport.

De sfeer in het debat was bij tijd en wijle onvriendelijk, kregelig en respectloos waarbij vooral Gemeentebelangen, PvdA, CDA en de VVD botsten.

Aan het einde van het debat kwam Inge Oosting namens de PvdA, VVD, D66, SGP, SP en GroenLinks, na een korte schorsing, met de Motie van Afkeuring tegen B & W op de manier waarop B & W heeft gereageerd op het rapport van de Rekenkamercommissie waarbij de woorden “Het is ongenuanceerd, onvolledig en onbegrijpelijk” zijn gebruikt.

Na opnieuw een korte schorsing reageerde burgemeester Loohuis namens B & W en gaf aan dat de gebruikte woorden wel te zwaar zijn geweest, er is ‘overreageerd’ omdat we het voelden als een aanval op onze integriteit. Er is echter geen breuk met de Rekenkamercommissie en hij ontraadde de raadsleden deze motie te steunen.

In de besluitvormende deel die na de reactie van de burgemeester volgde stemden om 01.45 uur de coalitiepartijen, zoals te verwachten was, tegen en de voltallige oppositie voor de motie. De uitslag: 13 voor 18 tegen.

Daarna volgde de stemming van een 2e motie, deze werden ingediend door CDA, GB, CU, SP en SGP. De raad vroeg in deze motie op meer controle op het project. De motie werd aangenomen met 28 voor en 3 tegen.

Gerelateerd bericht:

Loohuis over ijsbaan-rapport: “Het is ongenuanceerd, onvolledig en onbegrijpelijk”