https://www.wdodelta.nl/
Algemeen

Mogelijk datalek bij waterschap Drents Overijsselse Delta

In het online portaal waarin digitale kaarten zijn opgeslagen, het geo-informatieportaal van ons waterschap, is een mogelijk datalek geconstateerd. Hierdoor is mogelijk toegang geweest tot persoonsgegevens, zoals BSN en adresgegevens. Het gaat hierbij om gegevens van kadastrale percelen en de eigenaren en gerechtigden van deze percelen in het werkgebied van ons waterschap. Deze gegevens ontvangen wij van het Kadaster en zijn via ons geo-informatieportaal ontsloten. Onbedoeld zijn de gegevens toegankelijk geweest voor onbevoegden.

Welke maatregelen zijn er getroffen?

We hebben de toegang tot deze gegevens direct dichtgezet voor onbevoegden. Daarnaast hebben we een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij het Kadaster.

Wat zijn de gevolgen?

De gegevens waren alleen toegankelijk voor mensen met kennis van ons geo-informatieportaal en de technische kennis om de gegevens te kunnen vinden. We weten niet of de gegevens daadwerkelijk gevonden en geraadpleegd zijn door onbevoegden. Het was niet mogelijk om de gegevens te wijzigen.

Heeft u vragen over het mogelijke datalek? Neem contact met ons op via het algemene nummer 088 233 1200.

Aankomende evenementen