Algemeen

Amnesty Hoogeveen voert actie op Bevrijdingsdag

HOOGEVEEN – Op de dag dat we in Nederland onze vrijheid vieren, vraagt Amnesty International aandacht voor anti-oorlogsactivisten in Rusland. Zij zijn allesbehalve vrij om hun bezwaren tegen de oorlog in Oekraïne te uiten. Amnesty Hoogeveen voert daarom actie middels een petitie aan de Russische autoriteiten. De werkgroep is op zondag 5 mei van 14.00-20.00 uur te vinden bij ‘Vrij in het Park’ in het Steenbergerpark.

In Rusland zijn sinds de start van de oorlog in Oekraïne meer dan 20.000 mensen gearresteerd of vervolgd omdat zij kritiek uitten. Een onschuldige actie, zoals een anekdote op sociale media of het weggooien van een promotie-flyer van het leger, wordt gezien als een misdaad. Anti-oorlogsactivisten lopen groot gevaar op jarenlange celstraffen. Dit optreden van de Russische overheid vindt haar grondslag in repressieve wetten die onder andere voorkomen dat mensen vrij hun mening kunnen uiten.

Door een handtekening te zetten, kunnen bezoekers van ‘Vrij in het Park’ hun stem laten horen tegen deze schending van mensenrechten en de onderdrukking in Rusland. Amnesty roept met de petitie de Russische autoriteiten op om de repressieve wetten in te trekken. Ook wordt erop aangedrongen om iedereen die vastzit voor het vreedzaam uiten van hun mening onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

Opbrengst collecte
In de derde week van maart vond de jaarlijkse collecte van Amnesty International plaats. In Hoogeveen hebben zo’n zestig collectanten in totaal €3765,15 weten te verzamelen. Dit is zo’n €100 meer dan vorig jaar. Amnesty Hoogeveen dankt haar collectanten hartelijk voor hun inzet.
Ongeveer 75% van de donaties bestond uit contant geld. De overige 25% werd gedoneerd via de QR-code op de bus of middels online collectebussen. De werkgroep mag een kwart van het opgehaalde geld gebruiken in de eigen gemeente, voor het financieren van acties en activiteiten. De rest van het geld zal Amnesty International gebruiken voor onderzoek naar mensenrechtenschendingen wereldwijd en voor het op touw zetten van acties.

Amnesty Hoogeveen is altijd op zoek naar mensen die willen helpen als collectant. In overleg met het wijkhoofd kunt u afspreken waar u collecteert. Door heel Hoogeveen en omstreken kan de werkgroep collectanten gebruiken. Elk uurtje is al mooi meegenomen. Interesse? Voor meer informatie of aanmelding hiervan kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies, tel. 0528-277345 of hildekerssies@gmail.com

Aankomende evenementen