Wat gaat u de Nieuwe verordening Waterschap Drents Overijsselse Delta kosten?

Regio – Sinds de start van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 1 januari 2016 wordt voor de eerste keer de verordening voor het toedelen van kosten aangepast. Hoe een waterschap zijn kosten verdeelt, wordt iedere 5 jaar bepaald. In de verordening wordt de verdeling van de lasten vastgesteld tussen de verschillende groepen belastingbetalers. Het gaat hier om de watersysteemheffing en niet de zuiveringslasten. De wijzigingen zijn beperkt, het gaat om kleine percentages. Definitieve vaststelling door het algemeen bestuur is de laatste stap in het proces om in januari 2021 volgens de nieuwe verdeelsleutel te gaan werken.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord