Onderzoek naar plannen woningbouw locatie garage Scholing

Hoogeveen – Het college gaat een intentieovereenkomst aan met Keur & Rumph Vastgoed om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van de voormalige locatie van garage Scholing aan Het Haagje.

Ook onderzoek naar de naastgelegen gronden maakt deel uit van de overeenkomst. Daarnaast is ontwikkelaar in gesprek met Woonconcept om sociale woningbouw in de plannen op te nemen. Het college is daar voorstander van. Keur & Rumph heeft met de familie Scholing een voorlopige koopovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van gronden waar vroeger Garage Scholing zat. Ook heeft het vastgoedbedrijf de gemeente Hoogeveen benaderd met de vraag om het naast gelegen perceel gemeentegrond te kunnen kopen, zodat deze bij het maken van de plannen kan worden betrokken. Door deze gronden bij het plangebied te voegen, ontstaat er een financieel haalbaar en ruimtelijk kwalitatief  goed plan. Bijkomend voordeel is dat de vervuilde gronden worden gesaneerd voordat er gebouwd gaat worden.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord