Algemeen

Werkzaamheden Het Haagje Hoogeveen

De eerste fase van de werkzaamheden aan Het Haagje, de zuidzijde, is afgerond. De nutsbedrijven hebben daar ondergronds kabels en leidingen verlegd. Ook heeft de aannemer boven- en ondergronds gewerkt aan het realiseren van een voet- en fietspad, de rijbaan, inritten, een overrijdbare middenstrook van beton, een bushalte en groenstroken. Er is hier ook nieuwe verlichting aangebracht.

De tweede fase van de werkzaamheden aan Het Haagje is in volle gang. Op dit moment wordt aan de noordzijde boven- en ondergronds hard gewerkt aan het realiseren van een voet- en fietspad, de rijbaan, inritten, een bushalte, groenstroken en verlichting. Daarnaast heeft Watermaatschappij Drenthe hier een nieuwe watertransportleiding gelegd. Aanwonenden en bedrijven kunnen gedurende de werkzaamheden dankzij tijdelijke voorzieningen de percelen met de auto bereiken.

In maart vindt het planten van de bomen en beplanting plaats. Daarnaast wordt het grootste deel van de groenstroken afgewerkt en ingezaaid met graszaad. De aanplant van het groen rondom de rotonde zal aan het eind van het jaar plaatsvinden.

Het asfalt van de rijbaan, het fietspad en de noordkant van de rotonde wordt in de tweede of derde week van maart aangebracht. Dit houdt in dat, net als bij de in oktober uitgevoerde beton- en asfalteringswerkzaamheden aan de zuidkant, aanwonenden en bedrijven een week niet met de auto kunnen oversteken van de zuidkant naar de noordzijde. De betreffende aanwonenden en bedrijven worden hier op een later moment verder over geïnformeerd.

Zodra de noordkant van de rotonde klaar is wordt gestart met de zuidkant van de rotonde. Dan worden nieuwe omleidingsroutes voor het verkeer ingesteld en aangegeven. Naar verwachting is de zuidkant van de rotonde de eerste week van juni klaar en daarmee, op de aanplant van het groen rondom de rotonde na, het gehele werk.

Geef een reactie