Gezondheid

Informatiebijeenkomsten Zorg voor de regio in Drenthe

Hoogeveen – Vanaf 2020 verandert de zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Door strengere kwaliteitseisen en weinig gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen moeten de zorg in de regio veranderen en wordt Bethesda in Hoogeveen een weekziekenhuis. Andere ziekenhuizen, waaronder de ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, breiden de spoedzorg uit. De basiszorg blijft op alle locaties.

Voor een onderzoek, het stellen van een diagnose of een dagbehandeling kunt u gewoon naar alle Treant-locaties: Scheper, Bethesda en Refaja. Iedereen die zorg nodig heeft, blijft die zorg in de regio krijgen. Heeft u een vraag over zorg in de regio? Of wilt u meer toelichting op de wijzigingen in de zorg? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten in Drenthe.

Huisartsen, ziekenhuisartsen en een vertegenwoordiging van UMCG Ambulancezorg vertellen u wat de veranderingen voor u betekenen. U kunt al uw vragen stellen. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom op een van de volgende data en locaties:

 • Woensdag 20 november 19.30 – 21.00 uur

MFC de Magneet, Grote Beer 20, Hoogeveen

 • Donderdag 21 november 19.30 – 21.00 uur

Buurthuis het Oor, Van Goghlaan 7, Hoogeveen

 • Dinsdag 26 november 19.30 – 21.00 uur

Emmen ziekenhuislocatie Scheper, Boermarkeweg 60, Emmen

 • Maandag 2 december 19.30 – 21.00 uur

Woonwijkcentrum Holdert, Hondsrugweg 101, Emmen

 • Woensdag 4 december 19.30 – 21.00 uur

Hollandscheveld Dorpscentrum ’t Anker, Otto Zomerweg 1, Hollandscheveld

 • Maandag 9 december 19.30 – 21.00 uur

Wijkgebouw de Weideblik, De Ploeger 10, Hoogeveen

Meer informatie? Kijk op www.zorgvoorregio.nl, of mail naar contact@zorgvoorregio.nl

2 gedachten over “Informatiebijeenkomsten Zorg voor de regio in Drenthe

 • Één der belangrijkste vragen, zo niet de belangrijkste vraag, zal wat mij betreft zijn: “Garandeert u dat de SEH in Hoogeveen niet wordt opgeheven vooraleer er in Isala Meppel gegarandeerd duurzaam 24/7 SEH conform het “Kwaliteitskader Spoedzorgketen” wordt geboden?

  Dat we in Bethesda een SEH houden is een gepasseerd station. Tot opheffing daarvan is door de politiek reeds besloten. Ter rechtvaardiging daarvan schrijft minister Bruins in een brief die hij 3 oktober aan de 2de-kamer schreef o.a. :

  ” De 24/7 ziekenhuiszorg wordt geconcentreerd in Assen, Emmen, Scheemda en Meppel. Daarbij gaat het onder meer om spoedopnames, acute operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van opname. Op deze locaties komen meer bedden om het grotere aantal patiënten op te kunnen vangen.”

  en

  “Voor levensbedreigende situaties kunnen patiënten uit de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen terecht bij de afdelingen spoedeisende hulp in Assen, Emmen, Meppel en Scheemda.”

  en

  “In Assen, Emmen, Scheemda en Meppel zullen er 24/7 een SEH zijn. De acute verloskunde zal blijven in Assen, Emmen en Scheemda.”

  De minister hanteert de in Isala Meppel te verlenen 24/7 spoedzorg als excuus en rechtvaardiging van deze zorg in Hoogeveen. Huisartsen uit regio Meppel laten echter weten dat van hetgeen de minister schrijft in de praktijk niets terecht komt omdat de specialisten te beroerd zijn om naar Meppel te reizen en vinden dat de patiënten zich maar in Zwolle moeten melden.
  Hebben wij Hoogeveners ditzelfde niet ook meegemaakt met specialisten die vinden dat wij ons maar in Emmen moeten melden?

  Laten wij ons dit opnieuw passeren met de specialisten die geacht worden, ook aan ons, 24/7 spoedzorg in Meppel te bieden?

  Ga je dus naar zo’n bijeenkomst vraag dan in elk geval de garantie dat 24/7 SEH in Meppel geleverd wordt voor die zorg in Hoogeveen wordt opgeheven.

 • Correctie: “De minister hanteert de in Isala Meppel te verlenen 24/7 spoedzorg als excuus en rechtvaardiging van deze zorg in Hoogeveen.” moet zijn: ” De minister hanteert de in Isala Meppel te verlenen 24/7 spoedzorg als excuus en rechtvaardiging van OPHEFFING VAN deze zorg in Hoogeveen.”

Geef een reactie