Natuur

Dijken doorstaan drukke tijden goed

Hoogeveen – Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de voorjaarsinspectie van de dijken afgerond. De voorjaarsinspectie doet het waterschap ieder jaar om te kijken hoe de dijken de winter zijn doorgekomen. Met meerdere hoogwatergolven en een erg natte winter hebben de dijken het ‘druk gehad’. Het waterschap beheert zo’n 1.146 kilometer aan dijken, de afstand van Zwolle naar Parijs en weer terug.

Een van de effecten van de hoogwatergolven afgelopen winter is een grote hoeveelheid drijfvuil. Tot nu toe heeft het waterschap al 1.046 ton verwijderd van de dijken. Drijfvuil is met name natuurlijk afval zoals boomstammen, riet en vuil uit de uiterwaarden dat het hoogwater meeneemt. Een boomstam die langere tijd op de grasmat van de dijk ligt, is schadelijk voor de dijk omdat het gras eronder doodgaat. Daarom is het belangrijk om het drijfvuil te verwijderen. Doordat het lang nat is geweest, is het niet overal gelukt om het drijfvuil op te ruimen. Op sommige plekken was het te nat om met machines groter drijfvuil zoals boomstammen op te ruimen zonder de grasmat te beschadigen. Op die locaties brengt het drijfvuil opruimen de dijk meer schade toe dan het drijfvuil laten liggen.

Typische hoogwaterschades

Dat de dijken drukke tijden achter de rug hebben is ook goed terug te zien in de soort schades die het waterschap vond tijdens de controles. Door het hoge water zijn muskusratten en mollen hoger op de dijk op zoek gegaan naar droge plekken en hebben daar in de dijk gegraven. Dat herstelt het waterschap door de graafschades op te vullen met klei en de grasmat opnieuw in te zaaien. Dat is belangrijk om de dijk sterk te houden. Goed nieuws is dat het waterschap minder graafschades veroorzaakt door honden tegenkwam: vorig jaar waren dat er 189 en dat daalde dit jaar naar 126. Naast schade aan dijken zijn ook veel taluds van sloten en weteringen ingezakt. Inzakkende taluds ontstaan doordat de druk tegen de taluds wegvalt als het water zakt na een hoogwaterpiek. Het waterschap herstelt de taluds om te zorgen dat er voldoende water aan- en afgevoerd kan worden door de sloten en weteringen.  

Dijken doen wat ze moeten doen
De dijken hebben de hoogwatergolven en de natte winter goed doorstaan. Het waterschap ziet een toename van het aantal schades ten opzichte van vorig jaar, maar dat past bij de periode die achter de rug is. Uit de controle blijkt ook dat de dijken goed gedaan hebben wat ze moeten doen: beschermen tegen hoogwater. Om te zorgen dat de dijken klaar zijn voor de volgende hoogwaterperiode is het belangrijk dat de grasmat op de dijken goed aansterkt. Ook dat gaat goed. Omdat het voorjaar tot nu toe relatief nat is, is het groeizaam weer en groeit de grasmat goed aan. De grasmat is de bescherming voor de dijk, die moet in topconditie zijn voor een sterke dijk.

Aankomende evenementen