Politiek

Begroting 20/23: Bezuinigingen op alle domeinen onontkoombaar

Hoogeveen – Het college van B&W heeft de afgelopen jaren niet voor zo’n grote financiële opgave gestaan als dit jaar bij het maken van een voorstel voor de programmabegroting 2020-2023. De financiële kant van het sociaal domein – jeugdzorg, Wmo en de participatiewet – is de afgelopen tijd een steeds grotere rol gaan spelen. Vooral de sterke toename van de vraag naar zorg heeft de afgelopen tijd voor forse overschrijdingen gezorgd. In 2018 is zeven miljoen euro meer uitgegeven dan het Rijk voor dit doel had gegeven.

Toch slaagt het college erin om de begroting over de komende vier jaar sluitend te krijgen. In 2020 is er nog een tekort van ongeveer 880.000 euro, maar in de jaren daarna laten de jaarbegrotingen een positief saldo zien, oplopend tot twee miljoen. Voor 2020 en verder wordt structureel negen miljoen euro bijgestuurd.

Het college heeft er voor gekozen om in het sociaal domein niet meer uit te geven dan van het Rijk wordt ontvangen. ‘Die keuze doet pijn. En ons uitgangspunt blijft: we bieden zorg aan mensen die het nodig hebben’, zegt wethouder Erwin Slomp van financien. Het college kiest voor maatregelen die leiden tot een hogere efficiëntie en zo weinig mogelijk negatieve effecten. ´Veranderingen zijn onontkoombaar´, aldus wethouder Slomp. In het sociaal domein is volgens hem een andere benadering nodig, een omslag in denken: ‘Nu denken we bij hulp vooral in termen als ‘recht hebben op’, maar we moeten de stap zetten naar ‘nodig hebben’. En op voorwaarde dat niemand tussen wal en schip valt. Breng de juiste hulp bij de juiste mensen’, zegt Erwin Slomp.

Sociaal domein

Het college kiest ervoor om niet alle geld naar het sociaal domein te laten stromen. Wethouder Slomp: ‘We moeten waken voor een afbraak van de voorzieningen. Bedrijven en werkenden willen een omgeving die aansluit bij hun wensen en behoeften. We moeten zorgen voor een goede bereikbaarheid, een aantrekkelijke plaats zijn om te wonen met voldoende aanbod van geschikte arbeidskrachten. Daarom moeten we blijven inzetten op goede infrastructuur, voldoende voorzieningen en goed onderwijs. En dat kost heel veel geld.’ Volgens het college is een aantal voorzieningen, waaronder theater, zwembad en onderwijshuisvesting, aan een upgrade toe.

Investeringen

De investeringen belopen in 2020 ongeveer 24 miljoen euro, waaronder 1,6 miljoen voor de herinrichting van het stadscentrum, een miljoen voor kunstgrasvelden in de dorpen, acht ton voor verkeerslichten op de kruising Toldijk-Middenveldweg, ruim vier miljoen voor Kindcentrum Wolfsbos en vijftien miljoen voor het project ijsbaan/zwembad.
Voor alle programmabudgetten geldt dat nieuwe zaken alleen aangepakt kunnen worden als in een programma iets ouds wordt geschrapt. ´Natuurlijk is dat niet eenvoudig als je ambities hebt, maar een andere optie was er niet. Dat betekent dat een aantal zaken niet of later opgepakt wordt´, aldus Slomp.

Vet op de botten

De laatste opgave is om ‘vet op de botten’ te krijgen. Daarvoor stopt het college met ingang van 2020 de winsten uit de grondexploitaties niet in de reserve structuurvisie, maar in de algemene reserve. Daardoor kan sneller voldoende weerstandsvermogen worden opgebouwd. ‘Wij vinden het belangrijk op dit moment om weer een financieel gezonde gemeente te worden die in staat is om onverwachte tegenvallers op te vangen’, zegt wethouder Slomp.

Raad aan zet

Op donderdag 10 oktober debatteert de gemeenteraad over de programmabegroting. De agenda voor deze vergadering wordt in Het Torentje en op www.hoogeveen.nl geplaatst. Op 31 oktober neemt de raad een besluit over de begroting.

Begroting in een paar minuten

Wilt u in één oogopslag en op een begrijpelijke manier zien hoe het financiële plaatje voor 2020 eruit ziet? U kunt hier het ‘huishoudboekje’ bekijken.

26 gedachten over “Begroting 20/23: Bezuinigingen op alle domeinen onontkoombaar

 • Een gemeentebestuur dat begin 2017 besloot grond ter waarde van €4miljoen cadeau te doen aan een projectontwikkelaar om die projectontwikkelaar in de gelegenheid te stellen €4 miljoen korting te geven op de aanneemsom van de kunstijsbaan verdient niet het vertrouwen van ons inwoners. Als men zaken in het verborgene doet omdat men die zaken niet kan verantwoorden dan is men het vertrouwen van ons inwoners niet waard en dient men hun biezen te pakken.

   • Ik zou niet weten waarom ik zou moeten ophouden. Vraag het college en de gemeenteraad op te houden met het liegen en bedriegen. Niet ik zit fout maar zij dus moet je hen en niet mij aanspreken.

   • Ik spreek jou niet aan op het al dan niet fout zitten Gerard maar op het constante doordrammen over hetzelfde onderwerp. Het helpt totaal niet dus kan je er net zo goed mee ophouden.
    Het komt bijna over als een kind dat zijn zin wil krijgen en anders gaat stampvoeten en krijsen!

 • Je kent me heel slecht MMOf7. Ik zal me nooit neerleggen bij een liegend en bedriegend gemeentebestuur. Dat ze ons voor miljoenen zouden bestelen vind ik onacceptabel.

  • Ik beweer niet dat ik je persoonlijk goed ken, ik vermoed/ga er vanuit dat je opzich een goede man bent.
   Het is jouw goed recht om een mening te hebben over het gemeente bestuur maar om nou keer op keer je gal te spuien daarover komt niet volwassen over op mij maar als een kind die zijn zin niet krijgt en daarom maar door blijft drammen.

 • Naar mijn idee kan er niet genoeg gewaarschuwd worden voor de volkomen onbetrouwbaarheid van ons gemeentebestuur. Ik zal dan ook niet opgeven.

  • Waarschuwen prima maar 1000 keer herhalen om je gelijk te krijgen is verspilling van energie en wekt ergenis op!

   • Ik geef je in dit geval gelijk Mostmotherof7

   • Je hoeft het niet te lezen.
    Ik vind het wel goed dat het (ook steeds overnieuw) benoemd wordt. Er zijn ook mensen die hier niet (vaak) de reacties lezen en niet op de hoogte zijn.

    Die ijsbaan he, wie staan daar nou allemaal achter in de gemeente Hoogeveen? Bijna niemand toch? Ik vind 15 miljoen echt te zot voor woorden..

   • Er zijn veel mensen voor die ijsbaan hoor Appeltje, alleen die hoor je niet klagen hier.
    Het gaat Gerard niet alleen om de ijsbaan maar om het feit dat de gemeenteraad niet oprecht en eerlijk is. Helaas is de politiek nooit eerlijk en oprecht!

   • Geen quote mogelijkheden bij een reactie op een reactie.. Hoop dat ie op deze manier op de juiste plek komt te staan.

    Ik had wel begrepen wat Gerard bedoelt. Ik was persoonlijk nieuwsgierig wie nou precies zit te wachten op zo’n ijsbaan (los van de constatering van Gerard dus). Is er onderzoek naar gedaan, hoeveel procent vd inwoners vd gemeente Hoogeveen hier achter staat? Mensen in mijn omgeving zeggen bijna allemaal hetzelfde; flauwekul zo’n ijsbaan.

   • Er waren in eerste instantie heel veel mensen voor een ijsbaan in Hoogeveen Appeltje maar door al het gezeur er over, niet alleen door Gerard, en mensen die het nodig vinden om een zwembad toe te voegen terwijl het huidige zwembad al decenia verlies lijdt is de belangstelling enorm geslonken. Bij het aanleggen van een ijsbaan gaat het niet alleen om de bewoners van Hoogeveen maar om een groot deel van Noord en Oost Nederland nu de ijsbaan in Assen er niet meer is!

 • Ik volg het allemaal niet meer zo de laatste tijd
  ben eigenlijk compleet de draad kwijt 🙁
  Komt die kunstijsbaan er nu wel, of toch niet ??

 • @Mostmotherof7
  Degene die voor het PRESTIGEPROJECT IJsbaan/zwembad zijn, moeten daar dan ook maar de kosten voor rekening nemen…
  Dit is puur wanbeleid, de gemeente creëert armoede… ze moeten zich schamen om maar zo miljoenen uit te geven om iets wat never te nooit niet rendabel zal worden, tenzij de schaatsers de rekening gaan betalen van de tekorten en dan nog!!!
  Men schermt met onderhoudskosten van de dolfijn!! Wat denk je van de kosten van een onzinnig project en dan heb ik het nog helemaal niet over de onvoorziene kosten die geheid om de hoek komen kijken, want ja die kosten benoemen ze op voorhand al niet…
  Mijn voorstel is om eens een referdum te gaan houden hierover… weet zeker dat nog geen 10% van de Hoogeveense bevolking (ook de buitendorpen) voor een onzinnig geldverslindend, ons door de strot geduwd prestige project…
  Staat zo mooi op de CV van een burgemeester/raadslid of van iemand die verder in de politiek wil…

  Welk bedrijf neemt zulke risico’s??
  Wed met jou dat wanneer een raad persoonlijk verantwoordelijk zou zijn voor blunders of tekorten voor iets waarvan je op voohand weet dat het vies geld gaat kosten, er geen garage zou staan, die ijsbaan niet door zal gaan en meerdere projecten uit het verleden nooit waren gebouwd!!

  Wel lekker dat de burger straks voor de tekorten van een Gemeentebestuur mag opdraaien…
  SCHANDE gewoon!!!

 • Quote MMOf7: “Er waren in eerste instantie heel veel mensen voor een ijsbaan in Hoogeveen Appeltje maar door al het gezeur er over, niet alleen door Gerard, en mensen die het nodig vinden om een zwembad toe te voegen terwijl het huidige zwembad al decenia verlies lijdt is de belangstelling enorm geslonken. Bij het aanleggen van een ijsbaan gaat het niet alleen om de bewoners van Hoogeveen maar om een groot deel van Noord en Oost Nederland nu de ijsbaan in Assen er niet meer is!”

  MMOf7 heeft nog steeds ondanks dat ik het vele malen heb uitgelegd niet begrepen of niet willen begrijpen. Ze begrijpt niet dat het toevoegen van zwembad door het college zelf is gebeurd en niet is gekomen door gezeur van wie dan ook. Het college kwam miljoenen tekort omdat de voorgenomen constructie met BAM niet door kon gaan. Die constructie kon sowieso niet omdat projecten met een aanneemsom van meer dan €5.225.000 Europees moeten worden aanbesteed. Men is daar van alle kanten vooraf op gewezen maar bestuurlijk Hoogeveen dacht dat men daar wel even onderuit zou kunnen. Dom-dom-dom. Omdat dus bleek dat de BAM-deal niet door kon gaan kwam men plotsklaps €4 miljoen te kort. Een slimme persoon (en dat meen ik oprecht) kwam op het lumineuze idee dat wanneer het zwembad gelijktijdig gebouwd zou worden er wel geld tussenuit gehaald kon worden. Een dubbele horecavoorziening en receptie zou immers onzin zijn? Waarom zou de ijsbaan geen gebruik kunnen maken van een met zwembadgeld gerealiseerde horeca voorziening en andere zaken. De voorzieningen die met zwembadgeld betaald zouden worden en waarvan de ijsbaan eveens gebruik zou kunnen maken werden begroot op €3 miljoen. Het nog resterende gat van €1 miljoen werd opgevuld door de obligatielening met €1 miljoen te verhogen. Nu zijn er boze tongen 🙂 die beweren dat het zwembad de ijsbaanplannen heeft vertraagd. Die mensen begrijpen niet dat het zwembad juist de reddingsboei was voor de ijsbaan. Zou niet al jaren geleden zijn besloten het zwembad te vernieuwen dan zou de ijsbaan allang van de agenda zijn verdwenen. Wethouder Slomp suggereert dat het zwembad alleen meer gaat kosten dan de combi ijsbaan-zwembad. Dat is een valse voorstelling van zaken. Ieder normaal denkend mens zal dat beseffen. Het valse in het verhaal is dat het combivoordeel van €3 miljoen geheel wordt toegerekend aan de ijsbaan. (Een 50/50 verdeling zou ik eerlijk kunnen vinden) Het is namelijk niet zo dat de ijsbaan voordeliger wordt door het gelijktijdig bouwen van het zwembad maar andersom. Zou men eerst de ijsbaan bouwen en het zwembad later (op de eerder geplande datum) dan zou de ijsbaan niet op horecavoorziening e.d. kunnen bezuinigen maar zou het zwembad in de toekomst wel voordeliger bijgebouwd kunnen worden omdat het zwembad dan ook gebruik zou kunnen maken van deze reeds voor de ijsbaan benodigde voorzieningen. Men stelt alles qua ijsbaan gunstiger voor dan ze zijn. Het idee om beide voorzieningen gelijktijdig te bouwen was echt een heel goed idee.

 • Zwembadgeld?
  Geld dat voor het zwembad was bedoeld wat het zwembad zelf kost alleen maar geld en brengt niets op, dat is een bewezen feit. Dat een ijsbaan te weinig zal opleveren is geen bewezen feit nog Gerard en ja er is heel veel fout gegaan en de gemeenteraad is net als de Nederlandse politiek nooit zuiver en oprecht.
  En “Ze”, ik dus, wil veel begrijpen en begrijpt ook veel van wat je zegt alleen gaat het jouw vooral over het niet eerlijk en oprecht zijn en niet zo zeer om de ijsbaan zelf. Of die rendabel zal zijn weten we pas achteraf. Het is hetzelfde gezeur als er toen was over de parkeergarage en daar hoor je nu niemand meer over!

 • MMOf7
  Je wil het gewoon niet begrijpen. De ijsbaan, welke eigendom zou worden van Gerard Fidom, Jan Bols, Piet Kleine en Johan Tillema zou hen €18,86 miljoen kosten. Daar zouden de 4 heren van de provincie €5 miljoen gratis geld voor krijgen en €8,15 miljoen gratis geld van de gemeente Hoogeveen. (Van deze €8,15 miljoen durfde men maar €4,15 miljoen naar ons inwoners te verantwoorden en de overige €4 miljoen pikte men stiekem uit onze gezamenlijke spaarpot met onbekende inhoud). Bleef er voor de 4 heren nog te financieren €5,71 miljoen over. Daarvoor zou een obligatielening worden uitgeschreven van €4,51 miljoen. De resterende €1,2 miljoen, (benodigd voor de energievoorziening) zou Rendo samen met WMD inbrengen en de daarbij behorende rente aflossing in hun leveringstarieven opnemen. De 4 heren hoefden voor hun ijsbaan alleen de kosten voor rente en aflossing van deze €5,71 miljoen (ca 30% van het werkelijk benodigd kapitaal) in de toegangsprijzen opnemen. Op die manier kon men een plaatje presenteren waarbij ze een winst van ca. €80.000 zou behalen. Op papier dus een winstgevende ijsbaan. Lekker rekenen voor de 4 heren als je €13, 15 gemeenschapsgeld cadeau krijgt en daarover dus geen rente en aflossing behoeft te betalen en die lasten dus ook niet toegangsprijzen hoeft op te nemen. Welke ondernemer zou dat niet willen? Winst maken omdat de overheid je met €13,15 miljoen sponsort? Bovendien stelde de gemeente Hoogeveen zich voor 100% garant voor zowel de realisatie als de exploitatie van de ijsbaan. Met andere woorden: Als de 4 heren er met hun ijsbaan een potje van maken dan zou de gemeente opdraaien voor alle verliezen die er alsnog gemaakt worden. Dus de 4 heren zouden €13,15 miljoen gratis geld ontvangen en bovendien zouden al hun eventuele verliezen door de gemeente volledig gecompenseerd worden.

  Nu breng je telkens te berde dat het zwembad zoveel geld kost en daarin heb je volkomen gelijk. Maar bedenk wel dat wanneer de gemeente Hoogeveen en de provincie het zwembad hetzelfde zouden benaderen als de ijsbaan dan zou het me niet verbazen dat ook het zwembad op papier winstgevend zou zijn. Veronderstel dat jij en ik samen een nieuw zwembad zouden willen realiseren. Daarvoor zouden wij €16 miljoen benodigd zijn volgens opgave gemeente Hoogeveen. We vragen aan de gemeente Hoogeveen en de provincie of zij samen ons 70% zijnde €11,7 miljoen cadeau willen doen en zij, ons zulke lieve mensen vindend, zeggen ons dat toe. Dan hoeven wij slechts de kosten van rente en aflossing over de resterende 30% zijnde 4,8 miljoen in de toegangsprijzen op te nemen. Het zou me niet verbazen dat wij, jij en ik eigenaren van het zwembad, een papieren winst zouden kunnen presenteren. En mochten we onverhoopt toch verlies draaien dan compenseert de gemeente dat evenals ze dat bij de ijsbaan doen. Het bestaande en het nieuwe zwembad worden door de gemeente Hoogeveen anders behandeld. Daar is geen sprake van gratis geld maar worden rente en aflossing over de €16 miljoen volledig ten laste van het zwembad gebracht en niet als bij de ijsbaan over slechts 30%. Dus wil je een vergelijking tussen de ijsbaan en het zwembad doen dan moet je het wel eerlijk doen en het principe “gelijke monniken-gelijke kappen” toepassen. Dat doet de gemeente Hoogeveen echter als hier door mij aangegeven niet. De gemeente Hoogeveen toont zich de GEMENE Hoogeveen. Ze spelen vals spel en daar ageer ik tegen. Ze hebben jou en de hele goegemeente zand in de ogen gestrooid. Je hoeft me niet te geloven hoor dat is geheel aan jou maar denk je dat men mij niet allang wegens laster of smaad zou hebben aangeklaagd als ik ongelijk zou hebben?

 • Excuses voor enkele typefouten. Helaas bestaat er niet als vroeger een correctiemogelijkheid. Neem aan dat iedereen de strekking van het verhaal wel begrijpt.

  • Je moet niet voor mij invullen of ik iets wel of niet wil begrijpen Gerard, als iemand het niet met je eens is of je manier van werken/denken niet ondersteund wil dat namelijk niet zeggen dat diegene het niet WIL begrijpen.
   Heb je nog in de gaten gehouden hoe het met de parkeergarage financieel gaat of is dat niet interessant om te weten of dat inderdaad een bodemloze put is gebleken?

 • @MMOf7
  Die parkeergarage interesseert me niet zo. Daar kunnen we niks meer aan veranderen. Ik heb wel begrepen uit een weblog van Erik Jan Kreuze dat ze daarmee ongeveer eenzelfde constructie als de BAM-deal bij de ijsbaan hebben toegepast. Dus dat daarvoor ook grond (Beukemaplein) is geruild tegen een korting op de aanneemsom van de parkeergarage. Maar zo ik zeg kunnen we daar niets meer aan veranderen. Dat ding is er en blijft er. Wat de ijsbaan betreft kan die ramp ons nog wel bespaard blijven omdat die nu alleen nog maar op papier bestaat.
  Ik hoop dat je inmiddels wel door hebt dat je vergelijking zwembad met de ijsbaan niet opgaat.

 • MMOf7
  Wat vind je van mijn voorstel samen een zwembad te beginnen? We lopen daarbij zelf geen enkel risico want dat wordt door de gemeente Hoogeveen volledig afgedekt. 🙂

  • Een slecht voorstel Gerard!
   Het huidige zwembad is een aantal jaren geheel voorzien van nieuwe ketels etc. dus dat heeft ook veel geld van de gemeenschap gekost terwijl het geen enkele cent opleverd dus waarom dan nu nieuwbouw?
   Wat mij betreft mag de ijsbaan er gewoon komen en moeten ze nu maar eens spijkers met koppen slaan. Later, als de huidige systemen aan vernieuwing of verbetering toe zijn, kan er mogelijk een zwembad aan worden toegevoegd. De ijsbaan had al lang gebruiksklaar kunnen zijn, voor een zwembad was er budget voor 2020 of later!
   Jij hebt constant beweerd dat het je niet om de ijsbaan zou gaan maar om de oneerlijke manier van werken en informatie verstrekken van de gemeente. Ik heb daar mijn twijfels over want je hebt het alleen maar over de ijsbaan terwijl je wel voor een bewezen verlieslijdend zwembad bent!
   Over de kosten en rendabelheid van de parkeergarage is ook enorme ophef geweest maar inmiddels hoor je daar niemand meer over. Het “ding” is als ik daar kom zelden voor de helft bezet!

   • Het is ook wel logisch dat het zwembad verlies draait! Het is daar nou niet echt een pretje om daar een dagje te gaan zwemmen. Zwembaden om ons heen hebben glijbanen, buitenbaden, bubbelbaden, betere binnen temperatuur. En wat ze nu willen bouwen word niet veel beter dus het zal nooit uit kunnen.

   • Als het al open is voor recreatie!
    Zaterdag is het maar 3 uur geopend, van 13.00 uur tot 16.00 uur en in de vakantie is het veel minder uren geopend dan normaal als de kinderen weer naar school gaan en dus niet kunnen zwemmen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: