Onderzoek afvalinzameling bij scholen

Hoogeveen – Het college vindt het vanuit maatschappelijk en educatief oogpunt van belang om op basisscholen het scheiden van afval te stimuleren. Dat antwoordt het college op vragen van de fractie Gemeentebelangen. Maar gemeenten kunnen geen bedrijfsafval (waar scholen en verenigingen ook onder vallen) inzamelen.

Het is wettelijk zo geregeld dat gemeenten alleen voor huishoudelijk afval verantwoordelijk zijn. Bedrijven moeten zaken doen met commerciële afvalinzamelaars. Zij betalen dan ook geen afvalstoffenheffing, zoals de huishoudens. Wel onderzoekt het college de juridische mogelijkheden om de grondstofstromen PMD, GFT en papier gescheiden in te zamelen bij de basisscholen. Het inzamelen van het restafval blijft uitgevoerd worden door de commerciële afvalinzamelaar.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord