Tweede Kamer fractie CDA succesvol vragen gesteld en moties ingediend regionale basiszorg

Hoogeveen – Net als iedereen maakt CDA Hoogeveen zich zorgen over de regionale basiszorg. Raadslid Aaf-Tineke Bisschop stelde daarom eerder al vragen aan de wethouder over de sluiting van verloskunde en kindergeneeskunde in Bethesda. Raadslid Hetty Bouius was aanwezig bij het debat in de Tweede Kamer over de positie van regionale ziekenhuizen. Vorige week waren er verloskundigen op bezoek bij de fractievergadering. En maandag schoven Bisschop en Bouius aan bij een gesprek tussen Carla van der Wiel en CDA-Kamerlid Agnes Mulder. Ook de landelijke CDA-fractie maakt zich zorgen over de regionale basiszorg en heeft actie ondernomen. Kamerlid Joba van den Berg stelde vragen aan de minister en diende moties in.

Op 15 mei 2018 gaf Treant aan dat alle klinische verloskunde en kindergeneeskunde in het najaar van 2018 wordt geconcentreerd op locatie Scheper in Emmen vanwege het tekort aan kinderartsen dat zij ervaart. Naast deze directe aanleiding voor zorgen zijn er al langer zorgen over de continue aanscherping van kwaliteitseisen. Deze zijn financieel erg zwaar voor regionale ziekenhuizen. Kleine ziekenhuizen moeten met betrekking tot intensive care vanaf 1 juli op dezelfde wijze aan kwaliteitsregels voldoen als de grote ziekenhuizen. Daar hebben ze vaak onvoldoende geld voor of het ontbreekt aan voldoende personeel.

De Tweede Kamerfractie van het CDA maakt zich grote zorgen over toenemende kwaliteitsregels waarbij niet wordt gekeken naar alle effecten. Tweede Kamerlid Joba van den Berg heeft daarom via een motie aan minister Bruins gevraagd een leefbaarheidsanalyse te maken voordat nieuwe kwaliteitsregels worden toegepast. In die analyse moet gekeken worden naar wat de impact is op het ziekenhuis en op andere zorgverleners in de keten zoals eerstelijnszorg. Die motie is deze week aangenomen. Daarnaast heeft minister Bruins naar aanleiding van vragen van Van den Berg toegezegd dat hij wettelijk gaat vastleggen dat er een fatsoenlijk besluitvormingsproces moet zijn, waarbij alle groepen in de keten worden betrokken. Hiermee worden de belangen van burgers op het punt van behoud van de leefbaarheid in de regio meegewogen. Dat is een belangrijk winstpunt en biedt mogelijkheden om het gesprek opnieuw aan te gaan met Treant.

Van den Berg: “De minister maakt wel gebruik van een budgetimpactanalyse, maar wij willen dat met een leefbaarheidsanalyse naar de gevolgen voor de hele zorgketen in de regio wordt gekeken. Neem bijvoorbeeld verloskunde. Als er geen goed ziekenhuis in de buurt is, heeft dat enorme gevolgen voor thuisbevallingen. 90% van de acute zorg is basiszorg, het is belangrijk om die in de buurt te houden. 10% is complexe zorg, als men daarvoor naar een ander ziekenhuis moet, begrijpt iedereen dat.“
Er hoeft wat het CDA betreft niet meteen geld bij. “Uit gesprekken met het veld blijkt dat er vaak door creatieve oplossingen en andere manieren van samenwerking veel opgelost kan worden. Geld is echt niet altijd de enige bottleneck. Is dat wel het geval, dan kun je daar nog apart naar kijken.” Aldus Van den Berg.

Daarnaast is de motie over Nu geen onomkeerbare stappen zetten met betrekking IC-afdelingen, door Van den Berg samen met de PvdA ingediend, aangenomen.
Deze motie is belangrijk voor de SAZ (branchevereniging van alle regionale ziekenhuizen). Naar aanleiding van deze motie is de branchevereniging van de intensivisten eindelijk in gesprek gegaan met de SAZ. SAZ wil absoluut aan het kwaliteitskader voldoen maar men wil meer mogelijkheden om dat te organiseren.

De landelijk SP-fractie heeft recentelijk een motie ingediend in de Tweede Kamer over de positionering van algemene ziekenhuizen. Deze motie gaat enkel over het behoud van de afdelingen klinische verloskunde in Bethesda en Refaja. Dat vind de fractie van het CDA te beperkt. Van den Berg heeft zich in het debat gericht op alle regio’s. Want vandaag speelt dit in Drenthe en morgen elders. Daarnaast wil de landelijke SP dat er nergens meer iets verandert of dicht zou kunnen gaan wat de zorg betreft. Daar is het CDA het niet mee eens omdat dit niet reëel is. Er is een landelijke ontwikkeling van tweedelijns naar eerstelijns/anderhalvelijns zorg en zelfs naar thuissituatie. Door nieuwe technieken kunnen mensen bv zelf thuis een simpele test uitvoeren en kan de arts in het ziekenhuis het resultaat zien. Dat bespaart een ziekenhuisbezoek en reistijd.

Er is sprake van een goed contact tussen CDA Hoogeveen en de provinciale en landelijke CDA-fractie. Op alle niveaus blijft de partij zich inzetten voor regionale basiszorg waarbij de drie B’s leidend zijn: bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar.

De toespraak van Agnes Mulder tijdens de lawaaiactie jongstleden