Politiek

SGP: Zonneweides Hoogeveen?

Hoogeveen – “De fractie van de SGP is in principe voor groene energie, en willen ook heel constructief meedoen met plannen en mogelijkheden om dit te realiseren. Toch willen wij bij dit alles ons niet laten leiden door investeer bedrijven die alleen uit zijn op winstbejag.” Aldus de fractievoorzitter Brand van Rijn.

“Ook willen wij geen goede landbouwgrond gebruiken voor energieparken, landbouwgrond is immers nodig voor onze voedselvoorziening. Wij vinden het wel goed dat er een doelstelling is om in 2040 zelfvoorzienend te zijn in onze energievoorziening, maar willen dit niet ten koste van alles behalen en al helemaal niet om medewerking te geven aan geldbeluste investeerders. In dit nu gaande proces willen wij eerst degelijk onderzoeken of energieparken te realiseren zijn met plaatselijke agrariërs,landbouwers, ondernemers en inwoners van de gemeente Hoogeveen in een vorm van coöperatie (s).”

“De omvang van deze energieparken zijn te omvangrijk om de beslissingen en besluiten daarover niet zorgvuldig en weloverwogen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, de levensduur is gemiddeld wel 25 jaar. Wij constateerden dat bij bijna alle zonneparken de consultatie onvoldoende, slordig en bij twee zelfs helemaal niet heeft plaats gevonden, dit is een vereiste bij de vergunningverlening! Gezien dat dit een vereiste was voor vergunningverlening vindt de SGP dat er nu nog geen sprake kan zijn van vergunning in de meeste gevallen. De wethouder heeft zelf aangegeven dat die consultatie beter moet in de toekomst. Waarom in de toekomst wel en nu niet?”

“De zonneladder wordt niet geheel correct toegepast, de wethouder geeft aan dat er een behoorlijke stijging van zonepanelen op daken is. Waarom kunnen wij niet even die ontwikkeling afwachten om te kijken hoever wij daar mee komen maar klimmen gelijk al hoger op de ladder? Het is toch ook niet zo dat wij bv in 2020 al de doelstelling van 2040 willen gerealiseerd hebben ? De gemeente heeft in een Structuurvisie van 2015 vastgelegd, en dit is heel recent in 2017 nogmaals vastgesteld, dat er op dat gebied bij Fluitenberg 20 hectaren bos aangeplant zou gaan worden. Onze vraag aan het college hierbij;

  • Bent u het met de SGP eens dat er in dat gebied dan helemaal geen sprake van aanleg van energieparken kan zijn?

“Maar liefst 35 omwonende van/bij de Gasselterweg hebben een ondertekende zienswijze ingediend tegen de komst van een zonneweide. In het afwegingskader staat dat het een eis is dat er draagvlak moet zijn onder omwonenden! Wij horen nu van hen dat het college dat draagvlak in principe van tafel veegt onder het mom van vangnetregeling. De SGP vindt dat er gezien die eis, dat er draagvlak moet zijn onder omwonende deze vergunningaanvraag niet in behandeling kan worden genomen. Onze vraag hierbij aan het college.

  • Kunt u aangeven waarom specifiek op deze casus vangnetregeling van toepassing zou moeten zijn?

“De minister van landbouw mevr. Schouten heeft onlangs gezegd dat Nederland zoveel als mogelijk zelfvoorzienend moet worden in de voedselvoorziening, de nu beschikbare landbouwgrond voorziet daar al niet in. De SGP vindt dat wij nu geen ondoordachte beslissingen moeten nemen om goede landbouwgrond aan energieparken af te staan. De exploitanten zijn bijna uitsluitend grote investeerders die er alleen maar op uit zijn om een maximum aan winst uit de energieparken te halen en zoals door diversen insprekers duidelijk is geworden gebruiken zij bedenkelijke methoden en denken alles maar even met geld wat te verzoeten door, voor buurthuizen en sportverenigingen wat cadeautjes (lees zoethoudertjes) uit te delen. Deze investeerders zetten zoveel druk op het hele proces omdat zij t/m 2 oktober in aanmerking komen voor een maximale subsidie. Onze vragen hierbij aan het college:

  • Bent u het met de SGP eens dat dit gegeven geen enkele invloed mag en kan hebben om het hele proces niet zorgvuldig en weloverwogen te laten verlopen?
  • Heeft het college onderzoek gedaan om deze energieparken door agrariërs in een coöperatie te exploiteren zodat de winsten die er behaald worden ten goede komen van buurtschappen en onze gemeente?
  • Bent u het met de SGP eens dat dit onze voorkeur zou moeten hebben?
  • Bent u het met de SGP eens dat dit ook voorkomt dat er verkeerde landbouwgrond gebruikt gaat worden, deze ervaren landbouwers weten als geen ander welke wel en welke niet in aanmerking komen voor dit doel?
  • Bent u het met de SGP eens dat, zoals bleek uit de verhalen van de insprekers, dat er onder de bevolking best wel draagvlak is voor energieparken, maar niet op de manier zoals dat nu gegaan is?

Aldus het standpunt van de SGP verwoord door fractievoorzitter Brand van Rijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen