Rij zonder afleiding. Rij MONO

Het doel van de MONO-campagne is om minder fietsers en automobilisten sociale media te laten gebruiken tijdens het rijden. Dit door te voorkomen dat berichten binnenkomen tijdens het sturen. De campagne richt zich ook op hun sociale omgeving – de mensen die deze bestuurders een bericht sturen. Vanuit de gedachte: als je weet dat iemand onderweg is, stuur dan geen berichten. De boodschap van de campagne is: rij zonder afleiding. Rij MONO, ga ongestoord onderweg.

De MONO-campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), in samenwerking met VVN, ANWB, Flitsmeister, Fietsersbond, Nederland-ICT, TeamAlert en de gezamenlijke provincies.

Praktische oplossingen
Het idee is niet dat mensen hun telefoon helemaal niet mogen gebruiken in de auto of op de fiets – ermee navigeren kan gewoon of een kort handsfree telefoongesprek voeren. Het gaat erom dat automobilisten en fietsers zich niet laten verleiden om onderweg sociale media te gebruiken. De campagne geeft hiervoor praktische oplossingen.

Achtergrond
Het aantal verkeersdoden en ongelukken in het verkeer nam de afgelopen jaren toe. In 2017 daalde het totale aantal verkeersdoden iets, maar in dat jaar waren er voor het eerst meer dodelijk verongelukte fietsers dan automobilisten. Een van de oorzaken die hierbij een rol spelen, is afleiding. Met name de combinatie van sociale media en verkeer is een ‘nieuwe’ en gevaarlijke ontwikkeling. De overheid wil het gebruik van sociale media in het verkeer verminderen en tegengaan. De MONO-campagne is hier een onderdeel van.

Daar kun je mee thuiskomen
De campagne valt onder de koepel ‘Daar kun je mee thuiskomen’. Hiermee maakt de overheid verkeersveiligheidscampagnes herkenbaar als groter geheel. Voor deze campagne werkt het ministerie samen met een aantal partners, zoals gemeenten, provincies, de politie, Team Alert, providers en Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’
IenW heeft, in samenwerking met VVN, ANWB, Flitsmeister, Fietsersbond, Nederland-ICT, TeamAlert een convenant gelanceerd dat bedoeld is voor telefoon producenten, werkgevers, app-bouwers, in-car apparatuur producenten, etc. Doel is dat zoveel mogelijk partijen keuzes maken voor hun eigen product of dienst richting de nieuwe en veilige norm. Iedereen is welkom om ook te tekenen.

Meer informatie over MONO en APPS