PvdA: ‘Stop project ijsbaan/zwembad’; D66 twijfelt

Hoogeveen – Het rapport van de Rekenkamercommissie bevestigt het standpunt dat de PvdA al vanaf 2017 heeft ingenomen op alle onderdelen. Het plan voor een gecombineerde bouw ijsbaan/zwembad heeft heel veel tekortkomingen en grote, onbeheersbare financiële risico’s. Dat maakt het zowel inhoudelijk als financieel geen voldragen plan. Deze dramatische feiten kunnen maar tot één conclusie leiden: het project moet worden stop gezet.

Rekenkamercommissie: “College heeft de raad op verschillende momenten onvoldoende en niet juist geïnformeerd!”

De conclusies van de Rekenkamercommissie liegen er niet om. Samengevat: het college heeft de raad op verschillende momenten onvoldoende en niet juist geïnformeerd. Ook was het voor de raad niet duidelijk of en wanneer nog kon worden bijgestuurd.
De BAM-deal van vier miljoen euro was juridisch helemaal niet mogelijk. Over het vervallen van de deal, en dus een extra kostenpost van die vier miljoen, is de gemeenteraad pas maanden later geïnformeerd. De obligatielening lijkt gebakken lucht en heeft evenals het businessplan een zeer hoog financieel risico. Het projectmanagement blijkt niet op orde en de projectplanning ontbreekt. De risico’s zijn onvoldoende inzichtelijk gemaakt, en daarmee ook de gevolgen ervan. Dat leidt ertoe dat er ook geen maatregelen zijn genomen om de risico’s te beperken. Deze risico’s kunnen oplopen tot meer dan 10 miljoen euro, bovenop de nu al bekende investering van ruim 30 miljoen euro. De inwoners van Hoogeveen betalen hier vroeg of laat de rekening voor.Fractievoorzitter Inge Oosting: ‘Een project als dit, waar meer dan 30 miljoen euro mee gemoeid is, vereist een goede en gedegen voorbereiding, een volledige risicoanalyse en een besluit door de gemeenteraad dat is gebaseerd op juiste en complete informatie. Daar is absoluut geen sprake van geweest. Dit zegt wat ons betreft iets over de kwaliteit van bestuur in de afgelopen periode. Daarover, en over de politieke verantwoordelijkheid wil de PvdA het debat voeren in de raadsvergadering van 1 november.’

Twijfel bij D66 Hoogeveen niet weggenomen na RKC-rapport

De twijfel over het zwembad-ijsbaan-plan van Hoogeveen is groot bij D66 Hoogeveen. “Helaas heeft het RKC-rapport onze zorgen niet weg kunnen nemen, maar bevestigt wel onze vermoedens.”

Hoewel D66 het plan voor de ijsbaan-zwembad-combinatie op zich sympathiek vindt, is er wel twijfel over hoe solide de onderbouwing van deze plannen is. In de stukken die in juli voorlagen aan de raad zijn een aantal zaken nog niet uitgewerkt. Zaken die wellicht een ander financieel plaatje opleveren. Ook de haalbaarheid van de planning roept vragen op. Veel vragen waar we graag een antwoord op zien voordat we een definitieve ‘go’ kunnen geven aan het project. D66 heeft dan ook de motie mee ingediend die leidde tot het RKC-onderzoek.

Nu ligt het RKC-rapport op tafel. Heeft dit rapport onze twijfel weg kunnen nemen? Nee, helaas niet. De onderzoeksvragen uit het rapport worden allen met een negatief oordeel beantwoord. Het rapport bericht ons dat de raad niet voldoende is geïnformeerd over de risico’s en het realiteitsgehalte van de aannames. Er is bij de raad nog geen businessplan bekend en de beheersvorm is nog niet duidelijk, terwijl het gebruikelijk is bij dit soort grote projecten om dit vooraf op te stellen. Verder kunnen de bouwkosten enorm oplopen gezien de recente prijsstijgingen. En los daarvan overschrijdt het plan de financiële kaders en er zijn geen buffers voor risico’s opgenomen. Daar komt nog bij dat het niet haalbaar is om de ijsbaan uiterlijk 1 januari 2020 te openen, dit wordt zeker een jaar later. Hiermee is ook de provinciale subsidie onzeker. Kan de raad nog bijsturen? Zij dacht van wel, maar het eigenlijke go-no-go-moment blijkt volgens de RKC 18 juli te zijn geweest. Er is dan ook onduidelijk over toekomstige bijsturingsmomenten.

“De twijfel over het zwembad-ijsbaan-plan is bij D66 Hoogeveen dan ook onverminderd groot. De vragen die we hadden zijn beantwoord, maar helaas niet met een positief oordeel. Als de provinciale subsidie dan ook nog op de tocht staat, lijkt het haast onafwendbaar dat de huidige plannen van tafel gaan. We kijken dan ook uit naar de reactie en aanvullende informatie van het college.”