PvdA Hoogeveen: Artikel-1 Grondwet in raadhuis Hoogeveen

HOOGEVEEN – De tekst van Artikel-1 van de Grondwet, het artikel dat discriminatie verbiedt, verdient een belangrijke plek binnen het raadhuis van Hoogeveen. Een motie met die strekking, een initiatief van de PvdA, wordt donderdag besproken in de raadsvergadering.

“Ruim een kwart (27%) van de Nederlandse inwoners ervaart discriminatie. De gevolgen van discriminatie kunnen groot zijn”, vertelt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck. “Eigenlijk is het heel gek dat we zoveel discriminatie kennen in Nederland. De Grondwet, de hoogste nationale wet, verbiedt immers discriminatie.”

De PvdA nam het initiatief tot meer aandacht voor Artikel-1 van de Grondwet. De motie wordt mede ingediend door SP, ChristenUnie, GroenLinks en D66.

Discriminatie wegens handicap of seksuele gerichtheid 

“Het is niet toevallig dat we nu aandacht vragen voor Artikel-1”, geeft Van Eck aan. “Het artikel is twee weken geleden gewijzigd. Discriminatie wegens handicap of seksuele gerichtheid zijn toegevoegd aan Artikel-1. Daarnaast bestaat de Grondwet dit jaar 175 jaar.”

De nieuwe tekst van Artikel-1 van de Grondwet luidt nu als volgt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Onthulling met ceremonie

“Het raadhuis van Hoogeveen is de plek waar de raad van Hoogeveen bijeenkomt en haar besluiten neemt. De Grondwet is het fundament van de Nederlandse rechtsstaat. Het is goed dat de Hoogeveense politiek zich daar blijvend bewust van is. Daarom willen we dat de nieuwe tekst van Artikel-1 permanent op een prominente plek wordt getoond”, gaat PvdA-er Van Eck verder. “De onthulling hiervan willen we gepaard laten gaan met een ‘ceremonie’ waarbij verschillende geledingen uit de Hoogeveense samenleving zijn betrokken.”

Uit een recente peiling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat 89% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat Nederland een Grondwet heeft en vindt 80% dat de Grondwet beter bekend moet zijn bij alle Nederlanders.