GroenLinks Hoogeveen steunt petitie “Statiegeld plastic nu” van Jaron Tichelaar

Noordscheschut – Plastic (zwerf)afval is een heel groot probleem. Veel plastic flesjes belanden na gebruik op straat of erger nog, in de natuur. Zo’n 40% van het zwerfafval bestaat momenteel uit plastic flesjes en blikjes. Dat gaat ten koste van milieu, dier en natuur.

Inwoner Jaron Tichelaar uit Noordscheschut maakt zich er druk om. Hij vindt dat de overheid niet langer moet wachten om actie te ondernemen en dat er nu statiegeld moet komen op kleine plastic flesjes. Jaron wil graag niet alleen de (lokale) overheid, maar ook de ‘gewone burger’ bewust maken van dit probleem. Ook wil hij ze aansporen om nu in actie te komen, daartoe startte hij onlangs de petitie “Actie van de politiek voor de plastic-problematiek” op petitie-starter.nl.

GroenLinks Hoogeveen en Jaron kwamen met elkaar in contact over dit onderwerp. Een thema dat ook GroenLinks nauw aan het hart ligt. De deal was snel beklonken en de partij heeft de petitie van Jaron ‘geadopteerd’. Een motie voor aansluiting van Hoogeveen bij de landelijke Statiegeld-alliantie werd enige tijd geleden afgewezen, dus alle aandacht vanuit de samenleving voor het probleem van de ‘plastic soup’ juicht de fractie van harte toe.

Wie de actie en petitie wil ondersteunen, kan de petitie tekenen op website petitiestarter.nl.