Politiek

Burgemeester noemt demonstratie FNV en CNV volstrekt ontoelaatbaar

Hoogeveen – Op 29 november jl. werd in de ochtend een demonstratie in de Hoogeveense Hoofdstraat georganiseerd door de gezamenlijke vakbonden FNV en CNV in het kader van een langdurig conflict in de Groot-Metaal. Deze demonstratie was bedoeld om de eisen van FNV en CNV kracht bij te zetten.

Na intern onderzoek is gebleken dat de demonstratie niet bij de gemeente is aangekondigd en er is ook geen vergunning aangevraagd om te mogen demonstreren. Er is vooraf nergens melding gemaakt van het gebruik van luchtbuksen in de openbare ruimte, noch van het gebruik van vuurwerk om het gebruik van luchtbuksen te suggereren. Het gebruik van beide is verboden.

Karel Loohuis is meer dan ongelukkig met de keuzes die de FNV en CNV in de aanloop naar en uitvoering van deze demonstratie hebben gemaakt: “Het is voor ons ontoelaatbaar dat met luchtbuksen in de openbare ruimte wordt gedemonstreerd. Wij hebben het Openbaar Ministerie gevraagd een onderzoek in te stellen naar deze gang van zaken. Het gebruik van welk wapen dan ook in de openbare ruimte, is niet toegestaan. Het FNV / CNV heeft deze demonstratie vooraf niet aan ons voorgelegd, wat tegen de regels in gaat. Wij hebben het ze gevraagd of zij zelf wel op de hoogte waren van het voornemen tot demonstreren. En of het gebruik van luchtbuksen daarbij bekend was. Ze bevestigden dat en hebben desgevraagd geen afstand genomen van deze gang van zaken. Ik concludeer daarmee dat de FNV / CNV buiten haar boekje is gegaan. Het OM heb ik gevraagd een onderzoek in te stellen. Demonstreren zonder vooraf daarvoor een vergunning aan te vragen, kan niet. Het gebruik van luchtbuksen in de openbare ruimte, is al helemaal ontoelaatbaar. Ik verwacht dat ook de politie haar rol neemt en optreedt tegen de organisatoren”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen