CDA Hoogeveen Financiële overschotten terug naar de ozb-betaler

Hoogeveen-CDA Hoogeveen dient tijdens de raadsvergadering van 22 juni een voorstel in over de onroerendezaakbelasting (ozb). De ozb is de afgelopen jaren flink verhoogd, terwijl de gemeente sinds 2021 structureel meer geld overhoudt dan begroot. Het college stelt in de kadernota voor om de ozb in 2024 wederom te verhogen. Het CDA staat voor lage lokale lasten en dient daarom een voorstel in om de ozb bij financiële overschotten terug te betalen aan inwoners die ozb betalen.

Fractievoorzitter Femke Koekoek licht hierover toe: “De afgelopen jaren hebben we gezien dat de ozb flink is verhoogd, terwijl de gemeente haar eigen ambities niet waar kan maken en grote meevallers niet ziet aankomen. Het gevolg hiervan zijn hoge financiële overschotten op de begroting en inmiddels de hoogste algemene reserve ooit. De CDA-fractie vindt dit niet uitlegbaar: extra ozb-heffing is een laatste redmiddel om te komen tot een sluitende gemeentelijke begroting. Daarbij hebben we immers enorm gespaard om tegenvallers op te vangen. Wij komen daarom met het voorstel om de ozb-heffingen bij financiële overschotten deels terug te betalen aan onze inwoners die de ozb hebben betaald. Dit valt te vergelijken met de energiemarkt: als het voorschot aan de energieleverancier te hoog is ingeschat, krijgen inwoners aan het eind van het jaar het teveel betaalde bedrag teruggestort. Zo is de rekening voor inwoners eerlijk en rechtvaardig.”

Het CDA pleit ervoor om de ozb-heffing die niet nodig of maar deels nodig was te verrekenen bij de jaarrekening, als er sprake is van een financieel overschot. Het voorstel wordt tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juli in stemming gebracht.