Burgemeester Loohuis bedankt inwoners voor bijdrage aan toekomstvisie

Hoogeveen – Wat vinden Hoogeveners belangrijk? En waar moet de gemeente de komende jaren extra aandacht voor hebben? Die punten staan in de Toekomstvisie. De gemeenteraad heeft de visie onlangs vastgesteld. Nu ligt er ook een fraai boekje klaar.

Burgemeester Karel Loohuis is blij met de Toekomstvisie. ‘De visie helpt om het pad uit te stippelen naar oplossingen voor alle Hoogeveners. Het gaat over de thema’s veilig, sociaal, omgeving, economie en bestuur. Wat ik ook mooi vind, is de manier waarop deze visie tot stand is gekomen’, aldus burgemeester Loohuis.
De afgelopen jaren hebben het college en medewerkers veel gesprekken gevoerd met veel verschillende partijen. Vorig najaar zijn twee bijeenkomsten georganiseerd en zijn scholen en ondernemersverenigingen bezocht om heel gericht mee te denken over de toekomstvisie. Ruim honderd mensen hebben meegedacht over de toekomst van Hoogeveen.
Karel Loohuis: ‘Dat was voor ons bestuurders heel inspirerend. Bedankt dus beste mensen in Hoogeveen voor het samen maken van onze Toekomstvisie!’

WAT ZIJN DE SPEERPUNTEN?
De vraag en het resultaat op straat staan centraal, een duurzaam en kindvriendelijk Hoogeveen, vitale dorpen en een doorontwikkeling als sterke stad en sterk regiocentrum. Dit zijn de belangrijkste thema´s om aan te werken de komende jaren, met een nieuwe gemeenteraad en straks een nieuw college van burgemeester en wethouders.
Burgemeester Karel Loohuis: ‘De uitdaging is groot maar past heel goed bij wat we willen en kunnen. We gaan onze doelen bereiken door samen te werken met inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente. Ook gaan we regionaal, landelijk en Europees samenwerken. We zijn soms wel en soms niet de aanvoerder. We spelen dus als gemeente verschillende rollen. We willen namelijk nog meer ruimte geven aan initiatieven van Hoogeveners. En verder zetten we meer in op preventie, vooral bij veiligheid en op sociale onderwerpen. Voorkomen is beter dan genezen.’