Politiek

Aanrijtijden ambulance-spoedritten omgeving Hoogeveen buiten wettelijke norm

Hoogeveen – De fractie van de SGP in de gemeenteraad en vele verontruste burgers maken zich ernstig zorgen over het overschrijden van de wettelijke norm van A1-ritten ambulancevervoer van Hoogeveen en omstreken. A1-ritten zijn kort gezegd de urgentste gevallen van patiënten die met grote snelheid en gebruik van optische- en geluidssignalen naar het ziekenhuis vervoerd worden.

De 45-minutennorm is vanaf het binnenkomen van melding, ophalen patiënt en afleveren ziekenhuis. Het ambulancevervoer UMCG heeft een overzicht van 6 jaren uitgegeven waaruit blijkt dat de wettelijke norm van 45 minuten A1-ritten gemiddeld 28% is overschreden, kort gezegd bijna een derde van het spoedvervoer haalt die 45 minuten niet. De SGP heeft mondelinge vragen voorbereid om aan het college te stellen voor in de raadsvergadering van 6 september 2018.

1) Is of het college met deze gegevens bekend?

2) Is het college met de SGP fractie van mening dat deze overschrijding van 28% niet aanvaardbaar en levensbedreigend is?

3) Wil het college dit bij de zorgverzekeraar Achmea-Zilverenkruis kenbaar maken en hen met klem verzoeken hier een oplossing voor te bieden?

4) Kan deze vraag ook aan minister Bruins gestuurd worden? *

*Treant heeft besloten de kindergeneeskunde en de verloskunde van Bethesda naar Emmen te verplaatsen. Als logisch gevolg daarvan zullen de overschrijdingen van de aanrijtijden bij A1-ritten nog meer overschreden gaan worden. Bij een realistische berekening van de nu bekende cijfers zou die overschrijding zo maar naar 40 á 45% kunnen oplopen. De eerstelijns verloskundigen hadden hier eerder ook in een brandbrief op gewezen onder “gevolgen zwangeren en eerstelijns verloskunde bij sluiting van acute verloskunde in ziekenhuisgroep Treant”.

5) Is het college met de SGP fractie van mening dat wij als bestuurders van de gemeente Hoogeveen deze levensbedreigende situatie niet kunnen en willen aanvaarden, om toe te zien dat er in noodgevallen van onze inwoners levensbedreigende situaties ontstaan door forse overschrijding van de rijtijden bij A1-ritten? *

*Is het niet onze morele zorgplicht om hierin actie te ondernemen? Kan het college Achmea-Zilverenkruis en desnoods de minster verzoeken om dat besluit van Treant stop te zetten tot er zekerheid is om die wettelijke norm van 45 minuten wel te halen?

Bij het opstellen van dit persbericht is er overleg met de SGP fractie en de SP fractie van de tweede kamer zodat daar ook rechtstreeks vragen over deze casus aan de minister gesteld kunnen worden. “Als laatste kregen wij nog een reactie van Treant op de brandbrief van de eerstelijns verloskundigen en weer stelt Treant dat de aanrijtijden binnen de wettelijke norm zullen blijven, dit in tegenspraak met wat het UMCG zegt van de aanrijtijden.” Aldus de SGP Hoogeveen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen