Willem Giethoorn en Willy Giethoorn- Neutel lid in de Orde van Oranje- Nassau

Beste meneer Giethoorn, onderweg naar een feestelijk jubileum op het werk van uw zoon heeft uw dochter Hermieke een tussenstop gemaakt om “nog even iets op te halen…” En ineens bent ú en niet uw zoon vandaag het middelpunt van de belangstelling. En zijn we niet op het werk van uw zoon maar in de Rank in Noordscheschut. En dat is niet toevallig. Want dit is één van de plekken waar u zich al 34 jaar met ziel en zaligheid inzet als vrijwilliger. Het is met grote trots dat we hier vandaag bij elkaar zijn om u in het zonnetje te zetten.

U bent een man van vele talenten en uw levenswerk heeft zich uitgestrekt over een scala aan activiteiten en diensten die van grote waarde zijn voor de gemeenschap en de mensen om u heen. Van uw ondernemerschap tot uw bijdrage aan verschillende maatschappelijke en religieuze organisaties. U heeft een blijvende indruk achtergelaten op iedereen die het voorrecht heeft gehad om u te kennen.

Ruim 44 jaar was u actief als melkboer met uw rijdende winkel. Tijdens uw dagelijkse route, waarbij uw vrouw u als stille kracht bijstond, heeft u een hechte vertrouwensband opgebouwd met uw klanten, ongeacht hun achtergrond of sociale status. Sommige gaven zelfs hun pincode, bij anderen moest u in de koelkast kijken wat er nodig was. Bovendien was uw rijdende winkel een ontmoetingsplaats waar mensen steun en een luisterend oor vonden, advies kregen en vriendschappen smeedden.

Samen met uw vrouw dacht u mee in moeilijke financiële situaties, hielp u vaste klanten met klusjes en waren er terugkerende contactmomenten met eenzame ouderen die vaak naar uw komst uitkeken. U was een toeziend oog voor kinderen op afstand. Nu nog neemt u, samen met uw vrouw af en toe waar voor uw broer, die vanaf 1977, hetzelfde beroep uitoefent. Naast uw lange dagen op de winkelwagen vond u ook nog tijd voor het voorzitterschap van de Protestants Christelijke Bond van Melkhandelaren en was u betrokken bij regio gebonden vergaderingen.

Ondanks uw drukke schema als ondernemer zet u zich sinds 1990 al onvermoeibaar in voor de Rank, de Gereformeerde Kerk Nieuweroord-Noordscheschut. Als lid van de kerkenraad en later als secretaris van het College van Kerkrentmeesters, hebt u echt het verschil gemaakt met uw toewijding en hulpvaardigheid. Uw betrokkenheid gaat verder dan alleen administratieve taken. U staat altijd klaar om het gebouw te onderhouden, activiteiten te organiseren en waar nodig hand en spandiensten te verlenen.

Meneer Giethoorn, ik denk dat u kunt toveren met tijd. Want sinds 2010 bent u ook nog actief als penningmeester van het bestuur van dorpshuis De Cirkel eveneens in Noordscheschut. Met uw financiële expertise en organisatorisch talent zorgt u ervoor dat De Cirkel een fijne ontmoetingsplaats is voor jong en oud waar vele sociale en culturele activiteiten plaatsvinden. Ook het volleybalteam De Cirkel kan op u bouwen.

Als scheidsrechter en contactpersoon leidt u de competitie in goede banen. Maar het houdt nog niet op. Last but not least toont u als chauffeur voor Stichting Vrijwilligersvervoer minder-mobielen uw medemenselijkheid en zorgzaamheid en brengt u minder validen naar diverse bestemmingen. Zelfs met kerst bent u de verbindende schakel die families bijeenbrengt.

Wat zult u trots zijn op uw man mevrouw Giethoorn! Het is een dag vol felicitaties, warme glimlachen en vooral, een dag om ook uw buitengewone inzet en betrokkenheid te vieren. U bent een ware duizendpoot en ik heb zo’n vermoeden dat het dynamische leven van uw man, Willem, niet half zo kleurrijk zou zijn geweest zonder uw onmisbare steun. Laten we wel wezen, achter elke succesvolle man staat een sterke vrouw, nietwaar?

Laten we eens terugdenken aan die dagen van de rijdende winkel, waar u, naast uw gezin met drie opgroeiende kinderen, hielp met het bijvullen van de winkelwagen en het uitpakken van de goederen die wekelijks werden geleverd.

Daarnaast bezorgde u bestellingen en leverde goederen na dit niet op voorraad waren. U draaide uw hand niet om voor het bezorgen van de wekelijkse bierbestelling bij het buurthuis. Dat deed u met een aanhanger die u geroutineerd aankoppelde. Elke vrijdag ging dit goed. Tot die ene keer toen bleek dat de aanhanger niet goed vastzat. U was nog maar net op pad. De verloren aanhanger belandde in de sloot. Na het hartinfarct van uw man in 1993 was u zelfs bijna dagelijks aanwezig op de rijdende winkel. 

Naast uw drukke dagelijkse bezigheden bent u al heel lang actief met kerkelijk werk.  

Als presidente van de Passage afdeling Nieuweroord-Noordscheschut heeft u sinds 2013 een waardevolle rol vervuld. Een functie die u goed past want u hebt deze post van 1995 tot 2007 ook met verve bekleed.

En laten we stilstaan bij uw toewijding aan de Gereformeerde Kerk Nieuweroord/Noordscheschut. U begon in 2002 als hulpkoster en u groeide in 2005 door tot een onmisbare koster. Het vele werk dat u verricht, van het schoonhouden van de kerk tot het onderhouden van contacten met gemeenteleden, is bewonderenswaardig. U staat bekend als een betrokken contactpersoon die altijd een luisterend oor heeft en niet schroomt om een helpende hand te bieden.

Uw warme hart en vriendelijke karakter hebben niet alleen de kerkelijke gemeenschap geraakt, maar ook de harten van velen daarbuiten. U staat bekend als een echt mensen-mens, altijd klaar om anderen te helpen en te ondersteunen waar nodig. Dus vandaag, beste mevrouw en meneer Giethoorn, zijn we hier bij elkaar om uw toewijding, inzet en vriendelijkheid te eren met een welverdiende koninklijke onderscheiding.

Zonder vrijwilligers valt de samenleving uit elkaar, maar op u kunnen we bouwen. Daarom ben ik blij dat ik namens Zijne Majesteit de Koning, u Giethoorn en u Willy Giethoorn – Neutel uit Tiendeveen, vandaag een Koninklijke Onderscheiding mag opspelden. U bent nu beide lid in de orde van Oranje-Nassau. Mag ik u van harte feliciteren.