Treant benoemt nieuw lid raad van bestuur

De raad van toezicht van Treant heeft Lieke Poot benoemd tot Chief Medical Officer (CMO) en lid raad van bestuur. De benoeming gaat in per 1 augustus 2024.

Roelof Jonkers, voorzitter raad van toezicht: ‘De raad van toezicht is erg blij met de benoeming van Lieke Poot. Haar achtergrond en ervaring bij zowel Isala als landelijk op het gebied van digitalisering en innovatie in de transitie die de zorgsector de komende jaren te volbrengen heeft, is zeer welkom bij Treant. We hebben er het volste vertrouwen in dat zij een drijvende kracht gaat zijn binnen onze organisatie als het gaat om digitale transformatie en netwerkzorg, zowel in onze ziekenhuis- als ouderenzorg.’

Lieke Poot is van huis uit klinisch fysicus en momenteel werkzaam als CMIO binnen Isala waarbij zij een voortrekkersrol vervult op het gebied van digitalisering. Zij is verantwoordelijk voor het strategische programma smart hospital en een van de voortrekkers van de ontwikkeling van digitale netwerkzorg. Ook is zij verantwoordelijk voor de RVE Zorgtechnologie, bestaande uit Medische Technologie en Klinische Fysica. Naast haar werk voor Isala, was zij tot september 2023 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Klinische Fysica, en is zij onder meer voorzitter van de Taakgroep beschikbaarheid medische hulpmiddelen van VWS en vicevoorzitter raad van toezicht ZGR (ouderenzorg).

Lieke Poot: ‘Ik voel me zeer vereerd en verheugd met deze benoeming. Ik kijk uit naar de (hernieuwde) samenwerking met artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en alle andere collega’s van Treant om de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en verzorging nog verder te vergroten. Dat doen we steeds meer samen met onze partners in onze regio, die ik dan ook graag leer kennen.

In een tijd waarin de gezondheidszorg voor aanzienlijke uitdagingen staat, geloof ik sterk in de kracht van netwerkzorg en digitale transformatie als cruciale bouwstenen voor het versterken van de toegankelijkheid en effectiviteit van onze zorg. Daarnaast vind ik dat in het ziekenhuis en verpleeghuis van de toekomst ook de medewerker maximaal ondersteund moet worden door het inzetten van slimme innovaties’.

Voorzitter van de raad van bestuur van Isala Michèle Blom: ‘Ik wil Lieke van harte feliciteren met deze mooie nieuwe functie. We zijn er trots op dat een Isalander een dergelijke mooie bestuursrol gaat vervullen bij onze collega’s in Noord-Nederland. In haar rol als CMIO heeft Lieke de afgelopen periode veel voor Isala betekend. We gaan haar missen.’

[Foto: Lieke Poot]