Jan Reinders lid in de Orde van Oranje-Nassau

Fijn dat u hier allen bent. En in het bijzonder u, meneer Reinders. Want waar u zich altijd inzet voor anderen, is het nu even andersom. Zoals uw zoon dat mooi omschreef: ‘Bescheidenheid siert de mens, maar uitzonderlijke inzet als vrijwilliger mag ook beloond worden.’ En dat gaan we vandaag doen.

In al het vrijwilligerswerk dat u heeft gedaan, vallen mij een aantal zaken op. Een interesse voor historie, liefde voor de kerk en passie voor het beheer van financiën. Dat viel ook de mensen op waarmee u samenwerkte. U wordt dan ook geprezen om uw inzet, deskundigheid en bevlogenheid.

Dat begon al sinds de aanvang van uw dienstverband in 1971 bij NNO-accountants en belastingadviseurs in Hoogeveen. U trad toe tot de personeelsvereniging en organiseerde diverse activiteiten voor en met het personeel. Op 13 februari mocht u 75 kaarsjes uitblazen en heeft u besloten uw loondienst bij NNO af te sluiten. Al betekende dat niet dat u de geraniums thuis gezelschap ging houden. Want met het vrijwilligerswerk gaat u onverminderd door.

Bij de personeelsvereniging van NNO vervulde u voor het eerst de rol die u past als een jas: het penningmeesterschap. In de jaren 1991 tot 1995 deed u dat bij de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Prinses Beatrix in Hoogeveen, destijds de club van uw dochter. Vanaf 1986 werd u actief bij de Stichting Gereformeerd Welzijnswerk De Schakel, waar u in 1999 ook penningmeester werd van het stichtingsbestuur. In latere jaren, van 2019 tot 2022, beheerde u de financiën voor de beweging waar uw vrouw actief was: de Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging Passage Hoogeveen wijk Oost. En zo kan ik nog wel even doorgaan: penningmeester bij Diaconaal Platform Hoogeveen, bij de wijkgemeente Oost van de Protestantse Kerk Hoogeveen en bij de stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland.

Van 1985 tot 1989 was u lid van de ouderraad van de basisschool van uw kinderen. U was betrokken bij de inspraak van ouders bij het schoolbestuur en ondersteunde het onderwijzend personeel met activiteiten, zoals sport- en speldagen. Uw inzet als vrijwilliger leerde uw kinderen dat het heel belangrijk is om niet alleen te halen, maar ook te brengen. En, zo is mij verteld, daar zijn ze u en uw vrouw erg dankbaar voor.

In de periode van 1979 tot 1995 was u lid van de wijkdiaconie van de Gereformeerde Kerk Hoogeveen. Dit deed u in diverse functies en met grote zorgvuldigheid. Uw inzet voor onder meer avondmaalsvieringen en het ondersteunen van mensen in financiële nood, zowel lokaal als ver weg, was van onschatbare waarde.

Daarnaast bent u al meer dan 15 jaar waardevol lid van de Gereformeerde Kerk Hoogeveen en Protestantse Kerk Nederland. U bent een steun en toeverlaat op financieel gebied en heeft gemeenteleden geadviseerd over fiscale en administratieve kwesties. U heeft zich ook ingezet als chauffeur voor oudere gemeenteleden, als begeleider van gehandicapten tijdens kerkdiensten en als bezorger van publicaties.

Naast deze indrukwekkende lijst van vrijwillige activiteiten heeft u ook nog eens uw tijd en energie gegeven aan de Historische Kring Hoogeveen. Als lid van de financiële controlecommissie en als bezorger van het verenigingsblad De Veenmol zet u zich al bijna twintig jaar in voor het behoud van de geschiedenis van Hoogeveen.

En laat ik niet uw toewijding aan de 24-uurs Samenloop voor Hoop wandeltocht in Hoogeveen vergeten. In 2019 heeft u zich met hart en ziel ingezet voor de organisatie, het beheer van de kas en het bijstaan van de PR-activiteiten.

Geachte heer Reinders, u heeft talloze gemeenschapsactiviteiten mogelijk gemaakt en bijgedragen aan het welzijn van velen. Nu is het onze beurt om u te eren en onze diepe dankbaarheid uit te spreken. Namens ons allen wil ik u feliciteren met deze welverdiende erkenning. Het is mij een eer, Jan Reinders, om u vandaag namens zijne Koninklijke Hoogheid een onderscheiding op te spelden. Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau.  Foto: Paula Bansema