Intentieovereenkomst met HOM Vastgoed BV voor woningbouw in Noordscheschut

HOM is eigenaar van een perceel landbouwgrond met loods nabij het Zwarte Dijkje en de Boogerdweg in Noordscheschut. Al langere tijd is HOM met eigenaren van aangrenzende percelen in gesprek om afspraken te maken over herontwikkeling van hun gronden tot woongebied.

Dat is met maar één van de twee particuliere eigenaren gelukt. HOM wil op de gronden woningen realiseren. Vooralsnog gaat het om circa 30 woningen. Het te
ontwikkelen gebied grenst aan de bebouwde kom van Noordscheschut en aan een gebied dat door Vadémo is ontwikkeld en waar nu woningen worden gebouwd. Het gebied vormt daarmee een logisch vervolg op de bestaande en binnenkort te realiseren woonbebouwing van Noordscheschut.

HOM zal de nodige onderzoeken moeten doen om te bepalen of woningbouw ter plaatse haalbaar is. Daar zijn de nodige kosten mee gemoeid. Het is daarom voor HOM van belang te weten of de gemeente in beginsel wil meewerken aan de door HOM gewenste ontwikkeling. Door een intentieovereenkomst met HOM aan te gaan leggen we vast dat
de gemeente woningbouw in beginsel passend vindt op deze plek. Na het aangaan van de intentieovereenkomst zal HOM onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden en belemmeringen voor woningbouw en zal HOM moeten onderzoeken of er draagvlak in de omgeving is voor zijn plannen. Ook zal HOM moeten nagaan hoe hij wenst om te gaan met de eigendomssituatie in het plangebied