Controle op waterkwaliteit zwemplassen van start

Het warme weer laat nog even op zich wachten, maar vanaf 1 mei is officieel het zwemseizoen gestart. Reden voor Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) om ook weer te starten met het controleren van de waterkwaliteit van zwemplassen. Op zwemwater.nl of in de zwemwaterapp staan de officieel aangewezen zwemwateren en is te zien waar men veilig en schoon kan zwemmen.

 

Waarop wordt onderzocht?

Zaterdag 1 mei is de officiële start van het zwemseizoen, dat tot 1 oktober duurt. De zwemlocaties waarvan de waterkwaliteit wordt gecontroleerd, zijn door de provincies Drenthe en Overijssel aangewezen als officiële open zwemwateren. Waterlaboratorium Aqualysis verzorgt de monstername en analyse. Onderzocht wordt of de kwaliteit van het water voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen. Er wordt onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën voorkomt én wordt nauwlettend de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten gehouden.

 

Kans op blauwalg in zomermaanden

Door het warme weer en de droge periode neemt de kans op blauwalg in de zomermaanden weer toe. Door de stijgende watertemperatuur in sloten, vijvers, weteringen en plassen kan ook op steeds meer locaties blauwalg tot bloei komen. Blauwalg kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Het waterschap raadt aan contact met dit water te vermijden. Dit geldt ook voor huisdieren, zoals honden die er in zwemmen of er van drinken.

 

Weten waar je veilig en schoon kunt zwemmen?

Het waterschap adviseert alleen in wateren te zwemmen die door de provincies zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. De waterkwaliteit van de officieel aangewezen zwemwateren in Nederland – dus ook die het werkgebied van WDODelta – is digitaal inzichtelijk op de website zwemwater.nl en via de Zwemwater App. Deze is te downloaden in de stores van Android en Apple. Hier is te vinden waar je in de buurt kunt zwemmen en andere handige weetjes over aanwezige voorzieningen bij de verschillende zwemlocaties.

 

Klacht of melding?

Voor vragen, klachten of informatie kan contact worden opgenomen met de zwemwatertelefoon van de provincie Drenthe (0592 – 36 55 55) en de provincie Overijssel (038 – 42 52 423).