College stelt Gladheidbeheersingsplan vast

Hoogeveen – Het college heeft het Gladheidbeheersingsplan 2018-2019 vastgesteld. In het plan staat wanneer, op welke wegen en hoe er gestrooid moet worden. Het plan is van 5 november tot en met 23 maart van kracht. Als het nodig is, wordt die periode verlengd. Er is een 24-uurs bewaking in de periode dat het gladheidbeheersingsplan van kracht is.

Prioriteit 1 Als het glad dreigt te worden, worden als eerste de hoofdwegen, carpoolplaatsen, de wijkontsluitingswegen, bus routes, bruggen (in de hoofdwegen en doorgaande fietspaden) en de belangrijkste (school)fietsroutes bewerkt. Bij gladheid als gevolg van opvriezen is hiervoor na alarmering ongeveer 3,5 uur nodig. In de bijlage zijn kaarten met routes opgenomen. Bij aanhoudende sneeuw of ijzel duurt dit langer en kan het zelfs nodig zijn de acties voort te zetten volgens prioriteit 1.

Prioriteit 2 Als het na uitvoering van prioriteit 1 nog nodig is, wordt gestart met de wegen naar en rond verzorgingshuizen, scholen, kinderdagverblijven, de parkeerterreinen bij de winkelcentra, dorpshuizen en sporthallen en andere verbindingswegen buiten de bebouwde kom. Dit vindt alleen plaats op werkdagen, tussen 7.00 en 17.00 uur.

Bruggen en viaducten Bruggen/viaducten en kritische wegvakken waarvan de verwachting is dat deze door bevriezing van condensatie glad kunnen worden, worden afzonderlijk bewerkt wanneer de overige wegen niet glad zijn en volgens de vooruitzichten niet glad zullen worden. In de bijlage zijn kaarten met routes opgenomen.