Algemeen

AMS collecteert voor kinderen in nood in Afrika

In de week van 29 april tot en met 4 mei organiseert de Andreas Manna Stichting (AMS) de jaarlijkse collecte in de gemeente Hoogeveen. Met de opbrengst van deze collecte wordt tegemoet gekomen aan de nood van kinderen in Afrika. Uw hulp biedt deze kinderen een toekomst en is hard nodig.

Wereldwijd stijgen onder andere de voedselprijzen, maar ook andere vaste lasten en het schoolgeld. De zorg voor de kinderen in Afrika gaat uiteraard wel gewoon door. De maandelijkse onderhoudskosten moeten wel betaald worden. Daarom heeft de AMS dringend uw hulp nodig! Wilt u hen helpen om de kinderen te kunnen geven wat ze nodig hebben? Geef aan de deur of maak uw bijdrage over op NL 72 RABO 0191 6556 27 t.n.v. de Andreas Manna Stichting.

Afgelopen weken waren twee vrijwilligers van de AMS bij de kinderen in Nairobi. Van handbalvereniging Kwiek hadden ze shirtjes meegekregen om aan de kinderen te geven.

De AMS zorgt voor straat-, zwerf- en weeskinderen in Kenia. Op kleinschalige basis wordt hulp verleend. Omdat de AMS geen overheadkosten heeft, gaat de opbrengst van elke actie voor 100% naar de kinderen waar zorg voor is. Deze kinderen hebben veelal niet eens een steen om hun hoofd op te leggen. In de directe leefwereld van deze kinderen worden projecten opgezet, die leiden tot verbetering van opvang en zorg. Op dit moment gaan de jongeren voor wie de AMS al bijna 30 jaar zorgt en die inmiddels volwassen zijn, de sloppenwijken van Nairobi in om daar hulp te verlenen. Er wordt elke dag eten uitgedeeld en daar waar nodig ook kleding. Niet alleen de kinderen maar ook hun vriendjes en de ouders van die vriendjes delen bij alle ontwikkelingen mee in de vooruitgang.  De AMS zoekt nog collectanten. Wilt u helpen een straat te lopen, neem dan contact op met Ineke Prins 06-11641907

Als u informatie zoekt over de AMS, dan kunt u de website bezoeken www.andreasmanna.org ook zijn ze te vinden op facebook.  foto is genomen door Hetty Wesseling

Aankomende evenementen