Gezondheid

Hollandscheveld mag best trots zijn

Hollandscheveld – Dit is een compliment dat Roeli Mossel van de NNCZ gaf aan de bewoners van Hollandscheveld op de jaarlijkse bijeenkomst van de Dorpscoöperatie in ‘t Anker. De aanleiding hiervoor was de vraag of het goed is voor de ouderen dat ze steeds langer en soms tot op hoge leeftijd op zichzelf wonen.

In Hollandscheveld hebben mensen wat voor elkaar over.

De mening hierover van de aanwezige bewoners was ongeveer fiftyfifty. Huisarts Gerald Koekoek en Roeli Mossel waren het erover eens dat veel ouderen dit ook het liefst willen. Gerald Koekoek voegde er wel aan toe dat ze dan wel bereid moeten zijn hulp te accepteren. Ook in de thuissituatie kun je veel zorg krijgen. Roeli Mossel is van mening dat mensen bereid moeten zijn wat voor elkaar te doen, want dat anders eenzaamheid en isolatie op de loer liggen. Een gezonde leefstijl kan eraan bijdragen dat mensen langer vitaal blijven. Wethouder Mark Tuit merkte daarbij op dat hiervoor bijvoorbeeld gezond eten ook heel belangrijk is. Omdat gezond voedsel duurder is zal dit voor mensen met een laag inkomen niet altijd weggelegd zijn. Armoede moet uitgebannen worden, want dat is onder andere een groot probleem voor de gezondheid, aldus Mark Tuit.

Woontussenvorm
‘Toen mijn vader jaren geleden in Beatrix woonde was het daar gezellig, hij woonde er graag en ik ging er met plezier naar toe’, merkte één van de aanwezigen op. De reactie van Roeli Mossel dat Beatrix, evenals andere woonzorgcentra, een verpleeghuis is geworden. De huidige bewoners zijn veel ouder dan vroeger. Het zou mooi zijn dat er een woonvorm komt voor bewoners die nog niet toe zijn aan Beatrix en waarvoor het ook niet meer goed verantwoord is in hun ‘oude huis’ te blijven wonen. Een aantal woningen bij elkaar met bewoners van verschillende leeftijden die naar elkaar omzien en er voor elkaar zijn als dat nodig is kan een prachtige oplossing zijn. Zeker ook in Hollandscheveld waar de bewoners wat voor elkaar over hebben, aldus Roeli. Het aantal professionele zorgverleners loopt achter bij de groei van het aantal ouderen. De eisen voor opname in een verpleeghuis zullen per 1 januari nog weer worden aangescherpt. Een woonhof met bewoners die ‘omzien naar elkaar’, waar in Hollandscheveld al zo lang sprake van is, kan dan ook niet snel genoeg komen vond men. Wethouder Mark Tuit deelde mee dat hij het hier volledig mee eens en dat voor hem vaststaat dat de gemeente hierin dient te faciliteren. Het grootste probleem op dit moment lijkt te zijn dat de gemeente de desbetreffende grond niet in eigendom heeft.  Het belang van een dergelijk woonhof wordt zeker onderkend.

DOS
Hollandscheveld heeft de primeur in Nederland als het om de DOS werkwijze gaat. Het kan verkeren. Meer dan 3 jaar moest er voor geknokt worden om hiermee bij wijze van experiment van start te mogen gaan en nu worden vanuit ‘Den Haag’ pogingen gedaan om DOS overal in het land ingevoerd te krijgen. De werkwijze van DOS ligt voor bewoners zo voor de hand dat het hen helemaal niet opvalt, aldus Roeli Mossel. Je kunt voor je zorgvragen terecht bij de maotwarker. Pas als men buiten Hollandscheveld zou gaan wonen en een zorgvraag krijgt, dan komt men erachter dat het ‘normale’ zorgsysteem heel wat lastiger is. Om te beginnen  moet je dan op zoek naar het juiste ‘loket’ en doorverwijzing naar weer een ander ‘loket’ komt vaak voor.

Zij feliciteerde de bewoners van Hollandscheveld ermee dat zij niets meer van dit erg ingewikkelde en omslachtige systeem hoeven te merken. Bovendien merkte Roeli op dat Hollandscheveld er best trots op mag zijn dat het dorp in heel Nederland als voorbeeld wordt genoemd.

 

Mark Tuit beaamde de woorden van Roeli door te zeggen: DOS is de zorg zoals zorg hoort te zijn. Tenslotte benadrukte Gerald Koekoek dat DOS voor hem betekent dat er op een heel natuurlijke wijze gewerkt kan worden.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: