WZA in 2019 géén contracten voor budgetpolissen en selectieve polissen Zilveren Kruis

In 2019 heeft het WZA naar verwachting, net als dit jaar, met iedere zorgverzekeraar een contract. Dit geldt voor alle zorgpolissen, met als enige uitzondering de budgetpolissen en selectieve polissen van Zilveren Kruis. Hiervoor heeft het WZA in 2019 géén contract.

Het gevolg is dat een patiënt met een van deze polissen in het WZA voor vrijwel alle geplande basiszorg (basiszorg op afspraak) ongeveer een kwart van de kosten zelf moet betalen. Met alle andere zorgpolissen krijgt hij, zoals het er nu uitziet, geplande basiszorg wel vergoed.
Om welke polissen gaat het?
Als een verzekerde in 2019 gebruik wil maken van geplande basiszorg in het WZA, kan die dus beter géén budgetpolis of selectieve polis kiezen van Zilveren Kruis. Het gaat om de volgende polissen:
· ZieZo Selectief Polis
· Zilveren Kruis Basis Budget
· Zilveren Kruis Internetbasis budget
· Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
· Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
· Aevitae Zorgplan Selectief polis
· IAK Zorg Plan Selectief polis

Verloskundige zorg in verband met een bevalling wel vergoed

Verloskundige zorg in verband met een bevalling, wat in Hoogeveen niet meer mogelijk is, wordt wel vergoed.
Met een polis uit dit rijtje krijgt de patiënt maximaal 75% vergoed van het gemiddelde tarief waarvoor Zilveren Kruis in andere ziekenhuizen zorgcontracten heeft afgesloten. Voor het restbedrag (ongeveer 25% van de totale kosten) ontvangt hij van het ziekenhuis een rekening die hij zelf moet betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s of meer. Als iemand gebruik wil maken van geplande basiszorg in het WZA, is die dus beter af met een andere zorgpolis.
Zorg die wél vergoed wordt
In een aantal gevallen krijgt de patiënt met een budgetpolis of selectieve polis van Zilveren Kruis wél alle kosten vergoed. Dit geldt voor:
· spoedzorg (spoedeisende hulp)
· verloskundige zorg in verband met een bevalling
· vervolgbehandeling van een zorgtraject dat in 2018 of eerder is gestart
· röntgenonderzoek, laboratoriumonderzoek, een scopie of ander onderzoek op aanvraag van de huisarts
· een behandeling bij kinderen tot 18 jaar
· IVF en vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen
· een verwijzing door een specialist in een ander ziekenhuis (tertiaire verwijzing)
· Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ); een behandeling op de afdeling Psychiatrie
· bevolkingsonderzoek darmkanker
Informatiestand
In de centrale hal van het WZA staat 4 december tussen 09.30 en 17.30 uur een team klaar vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om vragen over zorgkosten en zorgverzekeringen te beantwoorden.