Gezocht: eigenaar van huishoudelijke spullen

Gijsselte –  Net buiten de gemeentegrens van Hoogeveen is iemand huisraad verloren op de Echtensedijk in  Gijsselte. Een trouwe lezer attendeerde de redactie op huisraad dat waarschijnlijk verloren is door iemand.

Het volgende berichtkwam bij ons binnen:

Iemand heeft vast per ongeluk iets van zijn aanhanger laten glijden. Misschien herkent iemand het kastje? Ook lag er o.a. een printer en een krik bij.  Op te halen in het bos aan de Echtensedijk nabij Gijsselte.

Herkent u de spullen ? Misschien dat Staatsbosbeheer natuurgebieden Ruinen verder kan helpen.

Afval in de natuur

Natuurlijk staat het dumpen van huisraad zoals de spullen in Gijsselte  niet op zich zelf. De natuur is geen plaats om afval te dumpen. Toch belandt er verrassend veel rotzooi in  natuurgebieden. Een grote bron van ergernis voor natuurliefhebbers, maar ook van de boswachters die het op moeten ruimen – al dan niet met hulp van gespecialiseerde bedrijven, gemeenten, sociale werkplaatsen en vrijwilligers. Vervuiling kan bovendien vele nadelige gevolgen hebben. Zo kunnen wilde dieren verstrikt raken in het vuil, gewond raken of ziek worden en kan de bodem vervuild raken. Stort iemand zijn tuinafval, dan kunnen er planten gaan woekeren die helemaal niet thuishoren in een natuurgebied.

Oude huisraad, bouwafval en drugsafval
Het afval in de bossen, duinen en heide blijft helaas niet beperkt tot een blikje frisdrank, wat tuinafval of een sigarettenpeuk. We vinden complete afgedankte huisraad, bouwafval en zelfs afval uit drugslaboratoria op onze terreinen. Het kost ons naar schatting een half miljoen euro per jaar om het afval in onze gebieden op te (laten) ruimen. Geld dat Staatsbosbeheer liever besteedt aan beheer en inrichting van de natuur.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord