foto: Pixabay
Politiek

CDA Hoogeveen is de wolf zat

CDA Hoogeveen is het helemaal zat met de wolf. Fractievoorzitter Femke Koekoek en raadslid Bert Otten dienen donderdag een oproep in de Hoogeveense raad in om de wolf ‘uit Drenthe te verwijderen’.

 

‘De wolf is het zoveelste dossier aan het worden op een groeiende lijst van dossiers waarin de overheid haar eigen inwoners niet beschermd,’ verklaart Koekoek. Volgens haar voelen mensen zich door de komst van de wolf niet meer veilig op hun eigen erf en in de natuur. Zelfs de spooktocht in Hollandscheveld, een inmiddels jarenlange traditie, gaat dit jaar niet door omdat mensen het bos niet meer in durven. Wat het CDA betreft is de grens nu bereikt. De oproep die in de raad wordt ingediend, gaat dan ook niet alleen om het verwijderen van de wolf, maar roept de rijksoverheid op ‘de verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers op te pakken’.

 

De wolf verblijft sinds 2015 in Nederland. Al direct bleek dat de wolven het voorzien hadden op schapen, maar inmiddels valt het dier ook geiten, koeien en pony’s aan en wordt hij steeds meer gezien in bewoond gebied. Sinds enkele dagen zijn er ook slachtoffers in gemeente Hoogeveen te betreuren. In Fluitenberg werd 11 oktober een geit dood gebeten en in Nieuwlande 16 oktober een schaap.

 

CDA-raadslid Bert Otten, zelf veehouder: ‘Wat hier gebeurt is eigenlijk te gek voor woorden. Door natuurorganisaties wordt die wolf hier met applaus binnen gehaald. En vervolgens moeten onze inwoners hun erven en weiden met grote hekken afsluiten om hun dieren veilig te houden. Het zou andersom moeten zijn. Als ze die wolf hier dan zo graag willen hebben, zouden de beheerders van natuurgebieden die gebieden zo moeten afrasteren, dat de wolf er niet uit kan en dus geen kwaad kan doen. Maar laten we eerlijk zijn: het beest hoort hier gewoon niet. Ons land is veel te klein en te druk, er is hier nauwelijks geschikt leefgebied voor wolven’.

============================================================================================

Motie     “Bescherm onze inwoners tegen de wolf”                                            

 

Datum          :27 oktober 2022

Fractie          :CDA

Onderwerp    :De wolf

 

De raad van de gemeente Hoogeveen

 

Constaterende dat:

 1. Sinds de komst van de wolf in ons land in 2015 al vele aanvallen zijn geweest op schapen, geiten, koeien en pony’s en;
 2. De wolf steeds vaker gezien wordt op plekken dichtbij mensen, zoals boerenerven, tuinen, campings en fietsroutes van schoolkinderen;
 3. De wolf inmiddels ook binnen de gemeente Hoogeveen heeft toegeslagen, zoals in Fluitenberg en in Nieuwlande;
 4. Dit alles een gevoel van onveiligheid onder inwoners teweegbrengt, waarbij die inwoners het gevoel hebben niet beschermd te worden door de overheid;
 5. Johan Remkes onlangs concludeerde dat in het land een grote kloof wordt ervaren tussen stad en platteland;
 6. Door dit alles steeds meer inwoners zich in hun bestaanszekerheid aangetast voelen door wet- en regelgeving van de overheid.

 

Overwegende dat:

 1. Het een grondwettelijke kerntaak en dure plicht van de overheid is om haar burgers te beschermen, naast het bevorderen van solidariteit, zowel tussen inwoners onderling als tussen overheid en inwoners;
 2. Deze verantwoordelijkheid van de overheid extra zwaar is in situaties waarin bedreiging zo groot is dat het voor burgers onmogelijk is om zichzelf te beschermen;
 3. Van de overheid verwacht mag worden dat zij deze verantwoordelijkheid nog serieuzer neemt in situaties waarin zij haar burgers niet toe staat zichzelf te beschermen;
 4. Gezien bovenstaande voorbeelden, de overheid herhaaldelijk tekortschiet in haar verantwoordelijkheid haar burgers te beschermen en ook met de komst van de wolf deze verantwoordelijkheid niet lijkt te pakken;
 5. De wolf een bedreiging vormt voor onze inwoners en hun dieren;
 6. Het geen verantwoordelijkheid van individuele inwoners hoort te zijn om zich te beschermen tegen gevaarlijke roofdieren, maar het een verantwoordelijkheid van de overheid en beheerders van natuurgebieden is om ervoor te zorgen dat de wolf geen schade toe kan brengen aan onze inwoners;
 7. De natuur binnen Drenthe geen geschikt leefgebied is voor de wolf.

 

Roept het college op om:

 1. Er bij het Rijk op aan te dringen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers op te pakken;
 2. Deze overheden op te roepen om, ter bescherming van de inwoners van Drenthe en gemeente Hoogeveen, de wolf uit Drenthe te verwijderen;
 3. Hiervoor bestaande internationale verdragen en andere wet- en regelgeving, waaronder artikel 16 van de EU-Habitatrichtlijn (EU-Richtlijn 92/43/EEG) ruim toe te passen en uit te voeren.

 

Een gedachte over “CDA Hoogeveen is de wolf zat

 • Zolang het buiten de randstad is dan zullen ze geen actie ondernemen, dat gebeurt pas als de wolf stedelingen gaat aanvallen omdat die door het gedrag van bepaalde zeer domme mensen aan de mens gewend is geraakt

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: