Herbenoeming burgemeester Karel Loohuis

Hoogeveen-Karel Loohuis is woensdagavond bij Koninklijk besluit herbenoemd tot burgemeester van Hoogeveen, maar niet voor 6 jaar, de burgemeester heeft aangegeven om voor zijn derde ambtstermijn te gaan maar niet voor de volledige periode, tegelijkertijd zal er gezocht worden naar een nieuwe opvolger van de burgemeester.
De burgmeester werd vanavond in de raadszaal beëdigd door de commissaris van de Koning mevr Jetta Klijnsma.
Burgemeester Loohuis is 25 jaar burgemeester en 33 jaar bestuurder, volgens hem een intensief maar een mooi afwisselende ambt, maar ook in de persoonlijker sfeer steeds ingrijpender.

Na de beëdiging gaf de burgemeester een toespraak en blikte terug op de afgelopen jaren, wat volgens hem niet altijd even gemakkelijk was. Als het bestuurlijk en financieel het voor de wind gaat is  volgens de burgemeester het besturen  relatief gezien eenvoudig.
Maar wanneer er strategische keuzes gemaakt moeten worden en financieel gezien het zwaar wordt dan moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt  wat veel impact zal hebben op de toekomst, wat de populariteit zal gaan dalen van de bestuurders alsook de volksvertegenwoordigers.

De raad heeft op 6 oktober 2022 besloten tijdens de vergadering om de burgemeester aan te bevelen voor de herbenoeming en zal dit kenbaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties door de tussenkomst van de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, mevrouw Jetta Klijnsma.

Na de herbenoeming van de burgemeester kreeg men de gelegenheid om de burgemeester en zijn vrouw te feliciteren onder het genot van een hapje en drankje.

Foto’s: Paula Bansema