Gemeenteraad Hoogeveen stemt in met aanbeveling herbenoeming burgemeester Loohuis

De gemeenteraad van Hoogeveen heeft op donderdag 6 oktober 2022 vergaderd over de herbenoeming van burgemeester Karel Loohuis. De raad heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en zal dit kenbaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties door tussenkomst van de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, Jetta Klijnsma. 

De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.
De aanbeveling is voorbereid door de ‘Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester’, die werd voorgezeten door de voorzitter, mevrouw Hilma Hooijer. De inhoud van de aanbeveling en de overwegingen alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.

De tweede termijn van burgemeester Loohuis eindigt op 15 februari 2023. Burgemeester Loohuis heeft aan de raad aangegeven graag voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. ‘Tijdens deze derde ambtstermijn word ik 70 jaar. Dat is de maximale leeftijd voor een burgmeester. Ik heb niet de intentie om door te gaan tot mijn 70e jaar. Graag wil ik met behoud van bestuurlijke continuïteit de nieuwe gemeenteraad in staat stellen rustig op zoek te gaan naar een opvolger.’ Dit sluit aan bij de wens van de gemeenteraad om nog deze raadsperiode te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester.
De gemeenteraad en de burgemeester zullen na de feitelijke herbenoeming, die in februari 2023 zal plaatsvinden, in gesprek gaan om het proces om te komen tot een opvolger zorgvuldig vorm te geven. De raad wil bij de nieuwe profielschets nadrukkelijk de samenleving van Hoogeveen betrekken.

Een gedachte over “Gemeenteraad Hoogeveen stemt in met aanbeveling herbenoeming burgemeester Loohuis

Geef een reactie