Politiek

Vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan Drentse zonneroute A37 ter inzage

Provinciale Staten hebben op woensdag 13 april 2022 het Provinciaal Inpassingsplan ‘Drentse Zonneroute A37’ vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt van dinsdag 26 april 2022 tot en met dinsdag 7 juni 2022 ter inzage voor iedereen.

Het plan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. (De IMRO-code van het inpassingsplan is NL.IMRO.9922.IPDRENTSEZONNEROUTEA37.VA01.)
Daarnaast heeft u de mogelijkheid de stukken in te zien op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur in het provinciehuis in Assen (Westerbrink 1 in Assen) en in de gemeentehuizen van Hoogeveen (Raadhuisplein 1 Hoogeveen) , Emmen (Raadhuisplein 1 Emmen) en Coevorden(Kasteel 1 Coevorden).

Beroep

In de periode van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de raad van State. Het beroepschrift kan worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres is: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State draagt zorg voor het doorsturen van uw beroepsschrift naar de provincie Drenthe. Meer informatie over het instellen van beroep vindt u op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Het vastgestelde provinciaal inpassingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.

Een gedachte over “Vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan Drentse zonneroute A37 ter inzage

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: