Het plan voor het herontwerp sociaal domein ligt er, wat vindt u ervan?

De afgelopen jaren zien we landelijk en ook in Hoogeveen de vraag naar zorg en ondersteuning stijgen. Dat vraagt om grip van de gemeente Hoogeveen op de vraag en de kosten in het sociaal domein. Het gaat om de participatiewet, jeugdzorg en Wmo.

sociaal domein

Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in onze gemeente en willen er nu én in de toekomst zijn voor die mensen die het zelf echt niet redden. En tegelijkertijd stap voor stap financieel gezond worden. Daarom heeft het college een plan gemaakt, in opdracht van de gemeenteraad, samen met inwoners, raadsleden, professionals, maatschappelijke partners en ondernemers.

Het programmaplan is in ontwerp klaar
De nieuwe aanpak staat beschreven in een ‘ontwerp programmaplan’. Dit plan beschrijft de visie en de concrete stappen die de komende jaren worden gezet. Het ontwerp programmaplan bestaat onder andere uit:

  • Een ambitie en leidende principes die de basis vormen voor de werkwijze de komende jaren;
  • Beleidskeuzes op een aantal thema’s voor de uitvoering;
  • Een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren om de keuzes uit het programmaplan door te voeren.

Wethouder Derk Reneman: ‘Op dit moment werken we nog aan de financiële doorvertaling van het programmaplan. Dat moet zorgvuldig en dat kost tijd. Die tijd gebruiken we ook om de reacties op dit ontwerp programmaplan te verwerken. De definitieve versie van het programmaplan, met uitgewerkte financiële doorvertaling, gaat daarna pas naar de gemeenteraad.’

Wat verandert er met dit plan?
In het programmaplan staat vooral een focus op de ‘sociale basis’. Als de sociale basis goed is, dan redden inwoners zich samen met de mensen om hen heen. De vraag is: wat heeft u nodig? Als u met een hulpvraag bij de gemeente komt, kijkt een medewerker samen met u naar wat u zelf kunt, eventueel met de hulp van mensen in uw directe omgeving, zoals familie en buren. Heeft u hulp nodig, dan is er ondersteuning dichtbij, in de vorm van algemene voorzieningen, voor iedereen gratis toegankelijk, zonder indicatie of verwijzing. Bijvoorbeeld een dagontmoeting in een buurthuis. Als ook dat niet voldoende is, bestaat de mogelijkheid voor individuele zorg (maatwerk). Derk Reneman: ‘Zo blijven we samen werken aan een sociaal domein dat past bij de vragen van de inwoners, maar dat ook financieel houdbaar is en blijft.’

Benieuwd wat erin staat?
Als u wilt weten wat er in het ontwerp programmaplan staat, kunt u het plan inzien . Lukt dit niet, dan kunt u bellen met 14 0528, dan krijgt u een papieren versie thuisgestuurd.

U kunt reageren tot 9 december
Het ontwerp programmaplan ligt vanaf 11 november voor iedereen voor vier weken ter inzage. U kunt voor 9 december 2021 uw reactie geven. Dat mag schriftelijk (Gemeente Hoogeveen, t.a.v. Hilda Teijema, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen) of per mail (info@hoogeveen.nl).

U bent welkom op de inloopbijeenkomsten
Op 25 november en 1 december 2021 organiseert de gemeente van 19.00 – 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het Raadhuis. Tijdens deze avond kunt u langskomen en vragen stellen over het ontwerp programmaplan.

Hoe gaat het nu verder?
De financiële vertaling van het programmaplan volgt in de week van 10 januari, dan is er ook een informerende raadsavond over het programmaplan, inclusief financiële vertaling. Op 20 januari 2022 vindt in de gemeenteraad het debat over het programmaplan herontwerp sociaal domein plaats en op 3 februari 2022 is de besluitvorming over het programmaplan.

Stap voor stap financieel gezond
Gemeente Hoogeveen wil de komende jaren stap voor stap financieel gezond worden. Een nieuwe aanpak van de sociale onderwerpen is daarin een belangrijke stap. Deze nieuwe aanpak, het herontwerp van het sociaal domein, is bedacht samen met inwoners, raadsleden, professionals, maatschappelijke partners en ondernemers.

Geef een reactie