Algemeen

Recht op leren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Door de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg te versterken en samen thuiszitters te voorkomen. Gemeente De Wolden en gemeente Hoogeveen hebben een overeenkomst ondertekend met de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs.

Recht op leren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind staat dat ieder kind het recht heeft om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en op volwaardige wijze mee te doen.
Wethouder Hilda Mulder van gemeente De Wolden: ‘Wij hebben hier als gemeente een maatschappelijke taak. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, andere betrokken partners en gemeente.’ Leon ’t Hart, directeur SWV PO 2203 ‘Voor onze leerlingen kan het onderwijsaanbod wel rijk zijn, maar als de omgevingsfactoren belemmerend zijn, moeten we onderwijs en jeugdhulp verbinden.‘

Thuiszitten voorkomen

Bovendien mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszitten zonder een passend aanbod. Dat betekent dat als er sprake is van (dreigend) thuiszitten, gemeente en samenwerkingsverband met elkaar moeten afspreken wat voor het betreffende kind het best passend is. Erik van de Waeter, directeur SWV VO 22.03: ‘De scholen van het voortgezet onderwijs willen bereiken dat elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft (in samenwerking met jeugdzorg en gemeenten) thuisnabij passend onderwijs krijgt. Aan dit mission statement ligt de kerngedachte ten grondslag dat de deelnemers van het samenwerkingsverband VO samen de verantwoordelijkheid hebben dat álle leerlingen een passende plek krijgen. De schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het samenwerkingsverband. Samen met jeugdzorg en gemeenten leren we van en met elkaar.’
Wethouder Werner ten Kate van gemeente Hoogeveen: ‘We zijn blij onze samenwerking met deze ondertekening te bekrachtigen. Hiermee lopen we vooruit op wetgeving die gaat komen maar het belangrijkste is dat we hiermee onze jeugdigen optimaal ondersteunen.’

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: