Hoogeveen geeft inzage in initiatieven voor zonneparken

Hoogeveen – De gemeente wil op een maatschappelijk verantwoorde manier ruimte geven aan partijen die initiatief nemen voor de aanleg van zonneparken. Zonneparken kunnen immers grote hoeveelheden duurzame energie opwekken. Met de realisatie van zonneparken komt het doel dichterbij om als gemeente in 2040 energieneutraal te zijn.

De aanvragen voor een omgevingsvergunning moeten voldoen aan het door de gemeente vastgestelde beleid: “afwegingskader voor zonne-energie”. Belangrijke voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat het initiatief op draagvlak kan rekenen en dat de initiatiefnemer voldoende aandacht heeft besteed aan de inpassing van het zonnepark in het landschap.

Wethouder Erik Giethoorn: ‘De afgelopen tijd hebben zich nogal wat initiatiefnemers bij de gemeente gemeld met plannen voor een zonnepark. Dat heeft te maken met een subsidieronde die start op 1 oktober aanstaande. Zonder vergunning kan er geen subsidie aangevraagd worden.’

Momenteel hebben vijf initiatiefnemers hun aanvragen compleet ingediend. De gemeente legt daarom vijf aanvragen voor een omgevingsvergunning ter inzage. Deze zijn:
•    Coevorderstraatweg 52 (voorlopig adres), Noordscheschut, gelegen tussen A37 en Coevorderstraatweg en ten oosten van Eenenderstigste Wijk- N.
•    Fluitenbergseweg 28 (voorlopig adres), Fluitenberg, gelegen ten westen A28, ten noorden Fluitenbergseweg 22, 24 en 26 en ten oosten begraafplaats.
•    Het Oosterveld 2 (voorlopig adres), Hoogeveen gelegen ten oosten N48 nabij landbouwtunnel Noorderweg.
•    Gijsselterweg n.n.b., Fluitenberg, gelegen ten noord-oosten Gijsselterweg 6a.
•    Zwartewater 12, Pesse (voorlopig adres) gelegen ten noorden Zwartewater 6.

Wethouder Erik Giethoorn: Omwonenden van deze geplande zonneparken hebben soms al een reactie ingediend. Deze reacties zijn naar de aanvragers van de omgevingsvergunning doorgestuurd met het verzoek om ze mee te nemen bij het maken van het definitieve plan.
De vijf plannen komen nu ter inzage. Dat is het moment dat omwonenden en andere belanghebbenden de plannen opnieuw kunnen beoordelen. Als daarvoor aanleiding is, kan men een zienswijze indienen. De tijdig ingediende zienswijzen worden meegenomen in de afweging voor de vergunningverlening.’

Deel dit bericht!

Geef een antwoord