Vragen over subsidie op woningbouw in Hoogeveen

Drentse gemeenten moeten snel geld vragen voor woningbouw, de subsidie was eerst bestemd voor alleen grote gemeenten. Drentse gemeenten hebben nog een kans om meer relatief goedkope huizen te bouwen. Statenlid Willemien Meeuwissen (VVD) wil dat de provincie helpt om hiervoor subsidie van het rijk te krijgen.

Het feestje van de landelijke regeling Woningimpuls leek aanvankelijk aan Drenthe voorbij te gaan, stelt Meeuwissen vast in schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. Oorzaak: alleen gemeenten met meer dan vijfhonderd projecten konden een beroep doen op de pot met geld. In de praktijk kwam het geld vooral in de Randstad terecht, stelt zij vast. „Daar zijn 40.000 extra woningen gebouwd”, zegt ze.

Inmiddels heeft het kabinet echter de regeling versoepeld en kunnen nu ook gemeenten met kleinere projecten meedoen. Daarom wil Meeuwissen van gedeputeerde Hans Kuipers (GroenLinks) weten of de Drentse gemeenten nu flink projecten indienen. Ook hier is de behoefte aan woonruimte groot. Ze moeten wel snel zijn, want projectvoorstellen moeten voor volgende week vrijdag zijn ingediend.

De landelijke subsidiepot omvatte aanvankelijk een miljard euro, maar die is al voor driekwart leeg. Toch hoopt Meeuwissen dat provincie en gemeenten er nog in slagen te profiteren van de versoepelde regeling.

 

Onderwerp: Landelijke regeling Woonimpuls

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft dan ook de volgende mondelinge vragen.

 

Geacht college,

 

N.a.v. een artikel in Het Dagblad van het Noorden van woensdag 8 september jl. heeft Gemeentebelangen vragen aan het college van B&W.

Het gaat om de landelijke regeling Woonimpuls die met name bestemd is voor de bouw van goedkopere woningen. De regeling is versoepeld waardoor ook gemeenten buiten de Randstad er gebruik van kunnen maken.

 

Wij hebben daarover de volgende vragen:

Is college op de hoogte van deze regeling en deze versoepeling?

Heeft college hier al actie in ondernomen?

Zo ja,  zijn er kansen voor Hoogeveen?

Zo nee, waarom niet?

Deel dit bericht!

Geef een antwoord