CDA gaat donderdag instemmen met de kadernota

Het CDA zal donderdag instemmen met de kadernota zoals die door het college aan de raad is voorgelegd. De kadernota geeft een positieve vooruitblik op de begroting voor 2022, die later dit jaar in de raad zal worden besproken. Het CDA kan zich helemaal vinden in de realistische en redelijke lijn die het college daarvoor voorstelt.

Na een tumultueuze zomer 2020, is het huidige zakencollege van vier wethouders nu 8 maanden aan de slag. CDA-fractievoorzitter Erik Jan Kreuze: “We zien de vruchten van hun aanpak en financieel zijn de eerste tekenen positief, ze leveren daarmee waarvoor we ze hebben aangenomen en daar zijn we blij mee.”

Positieve vooruitblik
In de kadernota geeft het college aan dat zij positieve verwachtingen heeft. Het lijkt erop dat de lege gemeentelijke spaarpot sneller gevuld wordt dan eerder verwacht en dat zonder nieuwe pijnlijke bezuinigingen of een verdere verhoging van de OZB. Daarbij is het voorlopige resultaat van 2020 nog slechts een klein verlies en lijkt de gemeente in 2021 zelfs 1 miljoen over te gaan houden.

Voorzieningen op peil houden
Volgens Kreuze moet de gemeente voorlopig geen nieuwe projecten starten, maar de uitgaven richten op het in stand houden van de voorzieningen die er nu in Hoogeveen zijn. Hij wijst er daarbij op dat er vanaf 2004 flink gespaard en vervolgens geïnvesteerd is in de gemeente. De gemeente heeft daardoor nu bijvoorbeeld een theater en zwembad, een Bentinckspark, kunstgrasvelden in alle dorpen, nette dorpscentra en wegen, nieuwe scholen en opgeknapte winkelcentra als de Grote Beer, Nije Nering en Wielewaal. Daar mag een gemeente met de omvang en de financiële middelen van Hoogeveen trots op zijn, het beperkte geld is de afgelopen jaren goed besteed.

Realistisch en redelijk
Het CDA vindt de voorgestelde lijn van het college realistisch en redelijk. Het is realistisch om geen nieuwe voorzieningen te blijven bouwen maar er nu voor te zorgen dat de gerealiseerde voorzieningen ook in stand blijven. En het is redelijk om van de samenleving geen nieuwe bezuinigingen of OZB-verhogingen te vragen om te kunnen blijven investeren in nieuwe voorzieningen, zoals sommige partijen in de raad voorstaan.

Deel dit bericht!

3 gedachten over “CDA gaat donderdag instemmen met de kadernota

 • 17 juni 2021 om 20:56
  Permalink

  Naar mijn mening is het zakencollege inderdaad een zegen voor Hoogeveen. Toch wil ik er wel even op attenderen dat het hoofdzakelijk CDA-Hoogeveen was die er voor heeft gezorgd dat Hoogeveen in de financiële problemen kwam te vereren. Het was onder wethouder Hiemstra dat het reserveren en voorzien in vervangingsreserves werd afgeschaft. Daardoor kon Hoogeveen zich rijker voordoen dan ze in werkelijkheid was. Fractievoorzitter Kreuze prees in één van zijn weblogs Hiemstra voor het door hem afschaffen van potjescultuur. Een gemeenschappelijke spaarpot dat zou het zijn. Op zich zou dat geen probleem zijn geweest als de voor kleine potjes benodigde pecunia ook allemaal in die grote spaarpot zou worden gestopt. Maar dan zou Hoogeveen zich niet rijker kunnen voordoen dan ze was. Dus werd er onvoldoende in de grote spaarpot gestopt en kon bij plannen altijd gewezen worden op de grote algemene spaarpot. Dat die spaarpot onvoldoende gevuld was om alles te realiseren werd natuurlijk niet verteld. Dat CDA-Hoogeveen niet vertrouwd was om met ons gemeenschapsgeld om te gaan is wel gebleken in het financieringsvoorstel van de hand van Hiemstra. Het college stelde, met Hiemstra op financiën, voor om niet gewaardeerde grond ter waarde van €6,5 miljoen gratis van de hand te doen aan BAM om daarmee te kunnen verhullen dat Hoogeveen €6,5 miljoen extra aan Gerard Fidom (fractievoorzitter GroenLinks Hoogeveen) en 3 vrienden zou schenken om HUN ijsbaan te kunnen realiseren. Het was de CDA-wethouder die met dit voorstel kwam. De CDA-wethouder wist de raad zover te krijgen dat alle fractievoorzitters (SGP zat niet in de raad) het plan te steunen om in totaal €10,65 miljoen aan Fidom en co te schenken. Er zou onder aanvoering van CDA-Hoogeveen simpelweg €6,5 miljoen gemeenschapsgeld gestolen worden. En nog durft CDA-Hoogeveen die C in haar naam te dragen? Hetzelfde geldt overigens ook voor CU-Hoogeveen. Ook zij steunden het plan tot diefstal.

 • 18 juni 2021 om 11:01
  Permalink

  Hier https://www.kreuzeman.nl/spreekgestoelte-visie-en-zuinigheid/ de door mij aangehaalde weblog van Kreuze.

  Vol trots schrijft hij: “Reserverende gemeente is overigens door de oud-wethouder Hiemstra als uitgangspunt overboord gezet. Het ‘potjes-beleid’ heeft de gemeente Hoogeveen afgeschaft. Het maakt de exploitatie en daarmee de begroting namelijk veel transparanter. De (meerjaren-) afwegingen veel duidelijker. ”

  Ik zou van iemand met zijn professie toch verwachten dat die zou weten dat het overboord zetten van een reserverende gemeente zou leiden tot een financiële rampspoed?

  Kreuze heeft meermaals gezegd niet van framen te houden. Als er echter iemand is die veel framed dan is dat Kreuze wel.

Geef een antwoord