CDA Hoogeveen doet inwonerpeiling

Hoogeveen – De Tweede Kamerverkiezingen zijn net achter de rug en over minder dan een jaar zijn er alweer nieuwe verkiezingen: op woensdag 16 maart 2022 worden in het hele land nieuwe gemeenteraden gekozen. Net als veel andere partijen is CDA Hoogeveen zich aan het voorbereiden op die verkiezingen en de raadsperiode 2022-2024 die daarna komt. In aanloop naar deze nieuwe raadsperiode gaat de partij bepalen waar zij zich de komende periode hard voor wil maken. “Om dit zorgvuldig te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat inwoners van Hoogeveen kenbaar kunnen maken hoe zij over hun gemeente denken”, aldus raadslid Peter Koekoek namens de CDA-fractie. “We zijn voortdurend met inwoners, bedrijven en organisaties in gesprek en we hebben nu een inwonerpeiling uitgezet.”

 

Wat gaat goed en wat kan beter?

Gemeenten en dus ook gemeenteraden gaan over steeds meer onderwerpen. Van werkgelegenheid en economie tot onderwijs, jeugdzorg en sport. Van speeltuinen en andere voorzieningen in de vele wijken en dorpen tot woningbouw, riolering en wegen. De rol van de gemeente is daarbij niet steeds dezelfde. Soms stelt ze regels. Een andere keer informeert of motiveert zij inwoners. En weer bij andere onderwerpen organiseert of faciliteert de gemeente. CDA Hoogeveen wil graag van de inwoners van de gemeente Hoogeveen weten welke onderwerpen zij goed en niet goed geregeld vinden in hun gemeente en geven inwoners hiervoor inzicht in maar liefst 40 thema’s die spelen.

 

Kerntakendiscussie

De afgelopen jaren heeft het CDA zich zorgen gemaakt over de financiële situatie van de gemeente en de groeiende lijst onderwerpen waarmee de gemeente zich bezighoudt. De partij heeft meerdere malen opgeroepen tot een zogeheten kerntakendiscussie. Volgens het CDA is de gemeente door de tijd heen alleen maar meer gaan doen zonder dat gemeten wordt of dit ook echt effectief en/of nodig is. Peter Koekoek, raadslid: “Het is tijd dat we hier een realistisch gesprek over voeren. Het gaat niet alleen over hoe we de financiën blijvend verbeteren, het gaat ook over de juiste zaken op de best passende manier organiseren voor alle inwoners. Via de inwonerpeiling kunnen inwoners eveneens aangeven welke taken zij het belangrijkste vinden en waar het meeste geld, tijd en energie naartoe moet in de volgende raadsperiode.”

 

De inwonerpeiling van CDA Hoogeveen is via de krant, sociale media en de website uitgezet. Alle inwoners van de gemeente Hoogeveen worden van harte uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met 21 mei. De vragenlijst is onder meer te vinden op www.cdahoogeveen.nl onder het kopje Nieuws. Doet u ook mee?

Deel dit bericht!

Geef een antwoord