Drenthe investeert in recreatief fietsnetwerk

De provincie Drenthe wordt door velen gezien als dé fietsprovincie van Nederland. Om deze positie te behouden stelt de provincie Drenthe vanuit de Investeringsagenda PLUS 4 miljoen euro beschikbaar voor fietsen: 1 miljoen euro voor 2021 en 3 miljoen voor 2022. Met dit geld kunnen fysieke verbeteringen worden aangebracht in het recreatieve fietsnetwerk in Drenthe, zowel voor huidige als nieuwe doelgroepen.

De subsidieregeling is vooral bedoeld voor verbetering van de kwaliteit van de huidige fietspaden. Het gaat dan om fysieke maatregelen om het huidige recreatieve fietsnetwerk te verbeteren. Bijvoorbeeld het verbreden of verharden van een aantal recreatieve fietspaden, zodat deze ook beter geschikt zijn voor e-bikes, speed pedelecs en bredere fietsen als rolstoelfietsen en bakfietsen. Het comfort voor en de veiligheid van fietsers staat daarbij voorop.

Daarnaast staat de regeling ook open voor enkele nieuwe fietsverbindingen, namelijk daar waar het gaat om ontbrekende schakels in het netwerk. De regeling is niet bedoeld voor substantiële uitbreiding van het huidige netwerk, omdat Drenthe al over een zeer uitgebreid fietsnetwerk beschikt.

De één miljoen euro voor 2021 wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling, waarbij de provincie 50% van de (investerings)kosten cofinanciert. Het geld is door Provinciale Staten beschikbaar gesteld vanuit het onderdeel Toerisme & Recreatie van de Investeringsagenda PLUS.
In de Investeringsagenda werd geconstateerd dat het met name van belang is om de kwaliteit van de huidige fietsinfrastructuur op peil te houden en te zorgen dat de fietspaden voldoen aan de huidige gebruikseisen.

Gedeputeerde Henk Brink verwacht dat er voldoende belangstelling is voor de subsidieregeling.
“Op basis van onze ervaringen uit de vorige subsidieregeling voor kwaliteitsverbetering van fietspaden en de onlangs gehouden inventarisatie onder gemeenten, terreinbeherende organisaties en het Recreatieschap Drenthe zijn er genoeg punten om mee aan de slag te gaan. Doordat de samenwerkende partners ook 50% van de kosten voor hun rekening nemen kunnen we met deze regeling een mooie kwaliteitsimpuls geven aan het fietsen. Op deze manier kunnen inwoners en toeristen nog meer genieten van Drenthe als fietsprovincie.”

De subsidie kan worden aangevraagd door alle Drentse gemeenten en organisaties die recreatieve fietspaden bezitten zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Stichting Natuurmonumenten en Stichting Het Drentsche Landschap. De werkzaamheden dienen uiterlijk in 2023 te worden afgerond.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord