Aftrap Kanstraject op Alfa-college

Hoogeveen – Vrijdagmorgen is bij het Alfa-college aan de Voltastraat door wethouder Gert Vos de aftrap gegeven van het Kans Traject, een samenwerkingstraject van gemeente De Wolden, gemeente Hoogeveen en het Alfa-college.

Kans Traject
Het Kans Traject is een traject van 20 weken bedoeld voor jongeren (tot 27 jaar) zonder een startkwalificatie om naar school te gaan. In 20 weken wordt een deelnemer voorbereid op het volgen van een opleiding. Als een opleiding niet haalbaar is voor een deelnemer, dan wordt begeleiding geboden naar een duurzame arbeidsplek. Door middel van stages, werkbezoeken en reguliere schoolvakken kunnen de deelnemers wennen aan een schoolritme. Ook wordt er in het traject aandacht besteed aan samenwerken, zelfvertrouwen ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen, communiceren en assertief handelen.
Voorafgaand aan het traject ondertekenen de deelnemers een deelnamereglement. Met het deelnamereglement wordt symbolisch aangegeven dat alle partijen met elkaar afspreken om gezamenlijk te werken aan de vervolgstap van de deelnemer.

Het Kans Traject is volop in ontwikkeling. Dit jaar wordt gestart met een nieuw element: de masterclass. De masterclass is een workshop of bedrijfsbezoek, die is bedoeld om deelnemers te prikkelen om ook te oriënteren op een beroep buiten hun comfortzone. De deelnemers krijgen lessen in de vakken Nederlands, Engels, Rekenen, Burgerschap, Sport en EHBO. Deze vakken geven de deelnemers een goede basis om te kunnen starten met een opleiding. Tijdens het Kans Traject is er intensieve begeleiding. Robbert van Opstal en Janine Joosten vanuit het Alfa-college en Priya Garib vanuit de beide gemeenten begeleiden de deelnemers naar een duurzame vervolgstap in hun leven, met als doel actieve deelname in de maatschappij.