Drenthe College krijgt Erasmus accreditatie

Regio– Drenthe College heeft recentelijk uit handen van het Nationaal Agentschap Erasmus+ de zogenaamde Erasmus accreditatie ontvangen. Deze accreditatie wordt verstrekt aan o.a. scholen in het mbo die studenten internationale studieervaring willen laten opdoen. De accreditatie is het  bewijs dat internationalisering stages binnen DC goed is geborgd en de activiteiten terdege worden voorbereid en uitgevoerd. Het betekent bovendien dat Drenthe College niet  ieder internationaliseringsproject inhoudelijk volledig hoeft te onderbouwen.

 

Karin Gehrels, coördinator internationalisering bij Drenthe College: “Erasmus+ is een Europees programma waarmee de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in onder meer de onderwijssectoren in Europa en daarbuiten wordt gestimuleerd door internationale uitwisselingsprogramma’s. Met een Erasmus Accreditatie laat een organisatie  zien dat het ervaring heeft met internationalisering, dit goed heeft geborgd en daar de komende jaren verder mee aan de slag wil. Het geeft organisaties de ruimte om in hun eigen tempo de internationale activiteiten verder uit te bouwen. Als Drenthe College zijn we natuurlijk trots dat we deze accreditatie in relatief korte tijd verkregen hebben.”

 

Bij de toekenning van de accreditatie constateert het Nationaal Agentschap: “Drenthe College heeft een prima aanvraag geschreven die voldoet aan de eisen van en in lijn is met de Erasmus Accreditatie. Het is duidelijk dat DC veel aandacht geeft aan internationalisering in het algemeen en dat het steeds beter ingebed wordt in de organisatie. Bij Drenthe College wordt er op een concrete manier bijgedragen aan de basisprincipes van de Erasmus Accreditatie, die ook goed ingebed zijn in het beleidsplan Internationalisering. Inclusie en diversiteit zijn brede begrippen binnen de mbo-school waarbij wordt gekeken naar kwetsbare groepen (inburgeraars), niveau, fysieke en/of mentale beperkingen en gender. Door middel van het creëren van een veilige omgeving en een goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding probeert DC inclusiviteit zo goed als mogelijk te waarborgen. Zowel de basisprincipes duurzaamheid, digitalisering en participatie in netwerken zijn helder toegelicht en in orde!”

 

Geef een reactie