Opinie: huisjesmelkerij

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt sedert 2019 naar mogelijkheden om de uitwasemingen van huisjesmelkerij aan te pakken. Sedert eind 2020 mogen gemeenten een aantal instrumenten toepassen, namelijk opkoopbescherming en zelfbewoningplicht. Opkoopbescherming moet verhinderen dat beleggers als kopers optreden en zelfbewoningplicht houdt in dat de koper ook in de woning moet wonen. Blijkbaar treedt de gemeente Hoogeveen echter nog niet actief op tegen de uitwasemingen van de huisjesmelkerij, getuige de brochures die ik recentelijk in mijn brievenbus ontvang van vastgoedmaatschappijen die mijn flat willen kopen en vervolgens weer aan mij of iemand anders willen verhuren.

Een zeer slechte ontwikkeling. De meeste huisjesmelkers zijn er op uit om hoge huren te incasseren en voelen zich niet betrokken bij het onderhoud van de flat. Soms wonen ze op grotere afstand van hun kneedspons. Huisjesmelkers trekken bovendien huurders aan die buiten de controle van een woningbouwvereniging en politie vallen, asociaal zijn en zich niet verantwoordelijk voelen voor de flat. Die huisjesmelkers kunnen dus behalve vastgoedmaatschappijen ook makelaars en particulieren zijn. Zelfs woningbouwcorporaties werken hier aan mee door zich met woningspeculatie bezig te houden en zich vooral te concentreren op het bouwen van woningen waarbij ze hoge huren kunnen incasseren. Huisjesmelkerij problematiek speelt een grote rol bij de oude koopflats in Hoogeveen. Bij veel huisjesmelkerij en huurders loopt de sfeer en onderhoud van het flatgebouw gevaar. Daarbij komt dat veel oude flats in Hoogeveen uit de jaren 1960 erg gehorig zijn. Extra risicovol wordt het als huisjesmelkers veel stemmen in de VVE vergadering vergaren: die zullen er alles aan doen wijzigingen in het VVE reglement ten nadele van hen te blokkeren.

Er zijn ook goede huurders en huisjesmelkers, en soms kan men voor een huurder een uitzondering maken, bijvoorbeeld voor een vader die voor zijn fatsoenlijke zoon een flat koopt. Belangrijk is hierbij dan wel dat de verhuurder wordt gescreend door de gemeente.
Ook moeten er meer opties komen om schade veroorzaakt door huurders aan te pakken.

Het gaat er om de uitwasemingen in te dammen en dat moet ook juridisch kunnen worden afgedwongen. Hiernaast moeten overheid en woningbouwcorporaties zich meer inspannen voor betaalbare, goede sociale huurwoningen met voldoende toezicht en service. Omdat ik geen steun kan vinden bij de VVE, gemeente en ook niet bij de vastgoedmaatschappij die er vooral op uit is hoge tarieven in rekening te brengen zonder binding met de flat die het administratieve beheer en de vergaderingen van de VVE regelt, benader ik de media. En via de media hoop ik dat de gemeente Hoogeveen tot actie wordt aangezet zodat voorkomen wordt dat bijvoorbeeld een groep beschonken en lawaaierige groep arbeidsmigranten of andere groep mensen in een veel te kleine flat gaan wonen en zo de doorstroom blokkeert van fatsoenlijke kopers en doorstarters op de woningmarkt.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord