ISK-leerlingen vieren Suikerfeest op RvEC

Hoogeveen – Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen uit de internationale schakelklassen van het RvEC het Suikerfeest gevierd. Dat deden ze onder anderen met familie, vrijwilligers, stagiaires en docenten. Leerlingen en ouders hadden zelf allerlei zoete lekkernijen gemaakt.

“Met de leerlingen uit de internationale schakelklas (ISK) vieren we de feesten van verschillende religies en culturen. Zo hebben we Pasen gevierd en allerlei spelletjes gedaan op Koningsdag. En vandaag is dus het Suikerfeest”, zegt docente Margriet Muis. Op dit moment is ongeveer een derde van de ISK-leerlingen orthodox christen en twee derde is moslim. Tijdens de lessen Mens en Maatschappij schenkt het RvEC aandacht aan wereldreligies, waaronder het christendom en de islam. De ISK-leerlingen bewijzen dat de verschillende feesten heel goed samen gevierd kunnen worden. Ze wensen elkaar een fijn feest toe en zorgen samen voor de uitvoering. Zo hadden enkele christelijke jongens uit Eritrea een heerlijk, zelfgemaakt bananenbrood meegenomen naar het Suikerfeest en hebben ze samen slingers gemaakt.

Voorbereiding op regulier onderwijs
Voor twaalf- tot achttienjarige leerlingen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks spreken, biedt het RvEC de ISK. Hierin worden jongeren die tijdelijk in Hoogeveen verblijven of in Hoogeveen een huis hebben toegewezen gekregen, voorbereid op doorstroming naar het reguliere voortgezet onderwijs of het mbo. “Op dit moment gaat het om ruim veertig leerlingen. Het gaat om jongens en meisjes die met hun ouders in Hoogeveen wonen of in het AZC verblijven, wachtend op een verblijfsvergunning of huis. Ze komen uit Syrië, Irak, Turkije, Afghanistan of Eritrea”, zegt Muis. “Ook geven we les aan een groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen tussen vijftien en achttien jaar. Dit zijn onder anderen jongens uit Eritrea en Soedan die in het AZC verblijven en nog niet weten of ze in Nederland mogen blijven.”

Meer dan taal
Het ISK-onderwijs draait om veel meer dan alleen taalonderwijs. Er is veel aandacht voor cultuur, respect, structuur, creativiteit, sport en allerlei maatschappelijke thema’s. “Als een leerling het aankan, dan volgt hij een gemengd programma van vakken in de ISK en vakken in het reguliere onderwijs. Sommige leerlingen kunnen al snel een stap zetten naar regulier onderwijs. Anderen zijn nog niet of nauwelijks naar school geweest. Voor iedere leerling geldt dat we hem laten kennismaken met andere leerlingen, aandacht hebben voor de Nederlandse taal en cultuur en een afwisselend programma bieden. We streven ernaar dat iedere leerling zich thuis voelt op het RvEC.”

Deel dit bericht!

Geef een antwoord